Novinky

2024-01-08: Ministerstvo vnitra ČR spustilo projekt e-Sbirka, který umožňuje bezplatný přístup k databázi závazného znění platných právních předpisů (nahrazuje tištěné znění Sbírky zákonů) a mezinárodních smluv.

2023-12-24: Chcete vědět jaké novinky nás pravděpodobně čekají v roce 2024 a letech následujících? Stačí kliknout zde.

2023-12-24: Hodnota jednoho bodu pro odškodnění bolesti nebo ztíženého společenského uplatnění způsobeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání pro rok 2024 činí 424,27 Kč.

2023-08-09: Při zajišťování BOZP je nutné pracovat s právními předpisy a technickými normami. Jak je používat můžete nalézt na aktualizovaných stránkách.

2023-07-20: Zveřejnil jsem novou anketu týkající se kvalifikace odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

2023-07-13: Byla zahájena příprava novely zákona č. 309/2006 Sb. Předpokládá se, že do legislativního procesu bude zařazena někdy na podzim. Obsah navrhovaných změn není dosud vytvořen. Je možné, že se dotkne získání kvalifikace OZO a koordinátora, činnosti koordinátora a podmínek akreditace. Další oblasti jsou otevřené.

2023-04-09: První nové stránky na novém webu. Můžete se podívat na stránky věnované auditům a stránku řešící vztah mezi řízením zajišťování BOZP a systémem managementu BOZP.

2023-03-31: Přesně po čtrnácti letech od vzniku mých prvních webových stránek byla po měsíční rozsáhlé rekonstrukci zprovozněna jejich nová, již třetí, verze. Na přibližně 200 stránkách naleznete mnoho zajímavých informací nejen z oblastí BOZP a PO, ale též i z oblastí krizového managementu a tvorby dokumentů, včetně problematiky ochrany osobních údajů.

Stránky si můžete prohlédnout nejen na počítači, ale i na tabletu nebo mobilu. Stránku, která vás svým obsahem zaujala, si můžete vytisknout, nebo si ji uložit ve formátu PDF. Základní přehled o rozsahu webu a jeho tematických oblastech, které obsahují seznam jednotlivých stránek, můžete získat na Mapě webu. Svůj názor můžete vyjádřit v Návštěvní knize.

2023-03-03: Pozor, stránky jsou v rekonstrukci. Fungují již šest let. Koncepcí a filosofií vycházejí ze stránek z března 2009. Proto je nutná zásadní rozsáhlá rekonstrukce. Během ní se může stát, že ne vše bude fungovat jak má. Za to se předem omlouvám. Odměnou by měly být moderně pojaté přehledné stránky, které se vám kvalitně zobrazí i na mobilu.

2023-01-11: V nakladatelství Verlag Dashöfer mi vyšla publikace „Poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků podle nařízení vlády č. 390/2021 Sb.„.

2022-12-28: Ve Sbírce zákonů byly vydány novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) – č. 452/2022 Sb. – a nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání – č. 451/2022 Sb. (mimo jiné změna výše náhrady za jeden bod).

2022-10-17: Ve Sbírce zákonů byla vydána novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. upravující minimální teploty v některých pracovních prostředích.

2022-09-29: Zajímá vás, co přináší připravovaná novela zákoníku práce? Informaci o tom naleznete zde.

2022-09-11: Vláda schválila Antibyrokratický balíček I. Některé jeho části se dotýkají znění právních předpisů řešících zajištění BOZP. Seznámit se s nimi můžete zde.

2022-08-27: Přidány další stránky věnované nové právní úpravě bezpečnosti technických zařízení.

2022-08-25: Přidána stránka „Nová právní úprava bezpečnosti technických zařízení„.

2022-06-30: Dnes byly vydány ve Sbírce zákonů zbývající prováděcí předpisy k zákonu č. 250/2021 Sb. Účinnosti nabývají zítra.

2022-06-27: Je potvrzeno, že vláda schválila všechny návrhy prováděcích předpisů k novému zákonu o vyhrazených technických zařízeních. Je otázkou času, kdy budou vydány ve Sbírce zákonů.

2022-05-14: Do agendy Úřady vlády ČR byly po vypořádání připomínek podstoupeny návrhy nařízení vlády o vyhrazených elektrických a plynových zařízeních a o požadavcích na odbornou způsobilost v elektrotechnice. Má být jednoznačně stanoveno, že eletkrické spotřebiče do napětí 400 V, pokud nejsou určeny pro pevné připojení k elektrické síti, nejsou vyhrazenými elektrickými zařízeními.

2022-05-13: Ve středu (18. 5.) má vláda projednat návrh nařízení o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu, který má nabýt účinnosti 1. 6. 2022. Důvodem je zvýšení důchodů od 1. 6. 2022. Vzhledem k tomu, že je již avizováno další zvýšení důchodů (v září), lze předpokládat, že se nejedná o poslední úpravu náhrad v roce 2022.

2022-04-16: Byla přidána informace o připravovaném nařízení vlády o úpravě náhrady po skončení pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu.

2022-03-22: Již jsou známy všechny návrhy nové právní úpravy vyhrazených technických zařízení. Bližší informace naleznete zde.

2022-03-19: Do připomínkového řízení se dostaly návrhy nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektronice, které má nahradit vyhlášku č. 50/1978 Sb.

2022-03-12: Do připomínkového řízení se dostaly návrhy nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a o vyhrazených tlakových zařízeních.

2021-11-25: Dne 1. prosince 2021 nabývá účinnosti další novela zákona o požární ochraně (č. 415/2021 Sb.).

2021-10-22: Ve Sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Účinnosti nabývá 1. listopadu 2021.

2021-10-07: K estetické úpravě pracovišť je možné využít obrazy. Inspirovat se, nebo je přímo zakoupit, můžete na výstavě Alice Neugebauerové. Blížší informace naleznet zde.

createthumb-php

2021-09-17: Aktualizována stránka „Připravované změny právních předpisů„.

2021-08-03: Přidána stránka „Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců„.

2021-07-14: Byl schválen návrh nového stavebního zákona, jakož i s ním úzce souvisejícího zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona. Přijetí tohoto zákona má velký význam pro zajišťování požární ochrany.

2021-06-30: Dnes vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

2021-06-26: Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů bude mít č. 250/2021 Sb. a brzy výjde ve Sbírce zákonů (částka 106).

2021-06-09: V Senátu byl schválen návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Nabýt účinnosti má 1. 7. 2022. Návrh též obsahuje novely zákona o inspekci práce a zákona č. 309/2006 Sb.

2021-05-26: Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR úspěšně prošly návrhy nového stavebního zákona a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona. Oba zákony by měly mít značný význam pro oblast požární ochrany. Nabýt účinnosti by měly 1. července 2023.

2021-05-09: Víte, kterých technických norem je jejich obsah bezplatně přístupný? Seznam těch, jež se týkají BOZP a PO, naleznete zde. Také se můžete podívat na seznam právních předpisů.

2021-04-23: V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dnes prošel třetím čtením návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Jeho účinnost je navržena od 1. 7. 2022.

2021-04-04: Je velkým omylem domnívat se, že na SVJ se nevztahuje povinnost zajišťovat ve společných částech domu požární ochranu, jakož i, že stačí pouze jedenkráte ročně zajistit kontrolu. Jak je tomu doopravdy, naleznete na stránce Zajišťování PO při činnosti SVJ. Obdobně to platí o BOZP.

2021-03-25: Druhým čtením prošel návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. U novely zákoníku práce, která má nově řešit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz a nemoc z povolání, bylo přerušeno 3. čtení.

2021-03-19: Zavedli jste, nebo budete zavádět, systém managemtu BOZP podle ČSN ISO 45001:2018? Brzy jí má doplnit ISO 45003. Chcete-li vědět, čemu bude věnována, klikněte zde.

2021-03-06: Víte, co je podle ČSN ISO 45001:2018 incident? Pokud ne, podívejte se na stránku Incident.

2021-03-03: Zajímá vás, jaké se v oblastech BOZP v současné době projednávají změny zákoníku práce? Podívejte se na stránku „Připravované změny právních předpisů„.

2021-03-01: Od dnešního dne jsou zaměstnavatelé až do odvolání povinni z důvodu covid-19 vybavit své zaměstnance stanovenými ochrannými prostředky dýchacích cest. Nejedná se o vybavování OOPP. Podrobněji v mimořádném opatření vlády, konkrétně v bodě čtvrtém.

Vláda zaměstnavatelům též nařizuje využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozních podmínek vyko­ná­vat v místě trvalého pobytu nebo bydliště (III. bod 5. Usnesení vlády č. 113/2021 Sb.).

2021-02-28: Byla rozšířena a aktualizována stránka „Náhrady škody a nemajetkové újmy, které vznikly v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání„.

2021-02-13: Včera v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prošel druhým čtením návrh novely zákoníku práce řešící mimo jiné zákonné pojištění zaměstnavatele. Má umožnit pojištění, u kterékoliv pojišťovny v ČR, jakož i nařízením vlády nově stanovit podrobnější podmínky zákonného pojištění a sazby pojistného.

2021-01-22: Přidána nová stránka „Cvičení nejen k počítači“ uvádějící několik relaxačních cviků, které je možné použít např. při home office.

2021-01-06: Přidána nová stránka „Kontroly požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany„.

2021-01-05: Byla provedena aktualizace stránek „Používání technických norem“ a „Kde hledat informace o právních předpisech a ČSN„.

2021-01-01: Přidána nová stránka o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Také přidávám odkaz na informaci o výsledku provedené kontroly NKÚ zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, která přináší velmi zajímavé informace.

2020-12-25: Dne 1. ledna 2021 nebude účinnosti novela zákona č. 22/1997 Sb. (č. 526/2020 Sb.), která mimo jiné zavádí bezplatné poskytování přístupu k českým technickým normám (sponzorovaný přísup).

2020-12-20: Včera nabyl účinnosti zákon č. 539/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů, který u některých periodických školení a zkoušek za určitých podmínek posouvá jejich platnost do 30. 6. 2021.

2020-12-17: Profesní komora požární ochrany zveřejnila stanovisko GŘ HZS k provádění „virtuálních kontrol“ (vzdálenou formou) v požární ochraně. Ze stanoviska vyplývá: „Provádění virtuálních preventivních požárních prohlídek dle našeho názoru nemůže dostatečně nahradit osobní přítomnost odborně způsobilé osoby v posuzovaném prostoru. Nicméně tuto možnost nemůžeme vyloučit. Posouzení, zda byla preventivní požární prohlídka provedena řádně, musí provést kontrolující v rámci výkonu státního požárního dozoru. V případě PBZ považujeme provádění virtuálních kontrol za velmi nevhodné vzhledem k tomu, že je potřeba u jednotlivých zařízení provést např. měření tlaku, napětí apod.“

2020-11-09: Stránka „Jak se chovat jako rukojmí při přepadení“ byla rozšířena o informace, jak se zachovat při teroristickém útoku.

2020-10-27: I při výkonu práce formou home office musí být zajišťována BOZP. Jaké podmínky by měly být splněny naleznete po kliknutí zde.

2020-10-19: Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců lze v některých případech opět nahradit čestným prohlášením. Bohužel, rozsah těchto prohlídek je značně omezen – viz Usnesení vlády č. 418/2020 Sb.

Dále do Senátu postoupil návrh zákona, který má stanovit, že u některých periodických školení a zkoušek se za určitých podmínek jejich platnost, v případě že končí, prodlužuje až do 31. 12. 2020 – odborná způsobilost v BOZP a v PO, školení zaměstnanců PO, kvalifikace elektrikářů, zdokonalování odborné způsobilosti řidičů atd.

2020-09-05: Ve spolupráci s nakladatelstvím Verlag Dashöfer připravuji na 11. 9. 2020 webinář (on-line seminář) na téma „Jak postupovat při řešení pracovních úrazů na pracovišti“ a na 8. 10. 2020 na téma „Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů„.

2020-08-22: Opět se před soud vrací kauza zříceného mostu u Vilémova, v které je stále ještě obviněn jeden koordinátor BOZP na staveništi. Hlavní líčení s dokazovaním má proběhnout u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě 17. září 2020.

2020-07-11: U návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který má nově upravit problematiku VTZ, byla navržena změna nabytí účinnosti na 1. července 2021.

2020-06-29: Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákoníku práce (č. 285/2020 Sb.), která se významně dotýká i problematiky BOZP. Některé změny nabývají účinnosti 30. července 2020 (změny terminologie) a některé 1. ledna 2021 (náhrady škody a nemajetkové újmy).

2020-05-22: Ve spolupráci s nakladatelstvím Verlag Dashöfer připravuji na 19. 6. 2020 webinář (on-line seminář) na téma „Školení BOZP a PO zaměstnanců a další povinná poskytování informací  o BOZP„.

2020-05-20: Včera vláda projednala návrh zákona, který má stanovit, že u některých periodických školení a zkoušek se za určitých podmínek jejich platnost, v případě že končí, prodlužuje až do 31. 12. 2020 – odborná způsobilost v BOZP a v PO, školení zaměstnanců PO, kvalifikace elektrikářů, zdokonalování odborné způsobilosti řidičů atd.

2020-05-13: Ministerstvo zdravotnictví ČR  dnes vydalo Mimořádné opatření, kterým se prodlužuje platnost čestného prohlášení nahrazujícího posouzení zdravotní způsobilosti a platnost lékařských posudků, kterým skončila platnost v době nouzového stavu.

2020-05-12: Čestným prohlášením se vstupní pracovnělékařská prohlídka nahrazuje do 13. května 2020. Čestná prohlášení jsou platná do 17. května 2020 (Usnesení vlády č. 236/2020 Sb.).

2020-04-28: Novela zákona č. 258/2000 Sb. nabývá účinnosti již 1. května.

2020-04-24: Ve spolupráci s nakladatelstvím Verlag Dashöfer připravuji na 7. 5. 2020 webinář na téma „Požadavky na zajišťování BOZP při home office„.

2020-04-24: Byla schválena novela zákona č. 258/2000 Sb., která mimo jiné ruší povinnost vydat pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci se stanovenými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. V dohledné době by měla vyjít ve Sbírce zákonů. Účinnosti nabude pravděpodobně 1. června 2020.

2020-03-29: Zajímavé informace zazněly na webináři „Současná situace ohledně COVID-19 a souvislosti s BOZP“. Celý jeho průběh si může přehrát.

2020-03-24: Hledáte formulář Čestného prohlášení k usnesení vlády č. 84/2020 Sb. (pracovnělékařské prohlídky)? Naleznete jej zde.

2020-03-14: Dovolte mi, pochlubit se, že mi Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., bylo za zásluhy o rozvoj oboru BOZP v České republice uděleno Čestné uznání.

2020-03-03: Na 2. dubna 2020 je stanoveno další hlavní líčení s dokazovaním v kauze zříceného mostu u Vilémova. Soudní líčení se bude také týkat jednoho koordinátora BOZP na staveništi.

2020-01-25: Byla přidána stránka, která se věnuje dítěti na pracovišti.

2020-01-04: Na úvod do nového roku nějakou zajímavost. Aktualizoval jsem stránku „Faustův dům„.

2019-12-17: Vláda schválila novelu zákoníku práce, jež má mimo jiné zvýšit náhrady pozůstalým za smrtelné pracovní úrazy a nemoci z povolání a má zavést financování opatření v oblasti prevence rizik poškození zdraví v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání, která mají být hrazena státem ze zákonného pojištění zaměstnavatele.

2019-11-30: Zajímá vás kam směřuje vývoj funkce odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik? Podívejte se, jakou odpověď na tuto otázku přinesla konference HSE Europě 4.0. Také se můžete podívat na nové stránky o ohrožení nemocí z povolání, o nemocech z povolání a o jiných škodách na zdraví zaměstnance.

2019-11-26: Víte, co je to skoronehoda? A proč jejich výskyt sledovat? Pokud nikoliv podívejte se na stránku „Skoronehody„.

2019-11-09: Víte, kdy máte pro své zaměstnance zajistit očkování z důvodu zajištění BOZP? Pokud ne, podívejte se na stránku „Povinná očkování„. Také se můžete podívat na novou stránku o připravovaných změnách právních předpisů. A do třetice na stránku popisující problematiku místních provozně bezpečnostních předpisů, včetně vzoru šablony provozního řádu laboratoře.

2019-11-06: Po výslechu obžalovaných a slyšení některých soudních znalců u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě bylo líčení v kauze zříceného mostu u Vilémova odročeno na neurčito. Stále jeden z koordinátorů BOZP čeká na rozhodnutí soudu.

2019-10-28: Přidán vzor formuláře Příkaz k provedení svářečských prací se zvýšeným nebezpečím, který splňuje požadavky vyhlášky č. 48/1982 Sb., vyhlášky č. 87/2000 Sb. a ČSN 05 0601:1993, a stránka „Předání pracoviště„.

2019-10-10: Ve dnech 5. až 7. listopadu má u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě proběhnout další líčení v kauze zříceného mostu u Vilémova (hlavní líčení s dokazováním). Původní rozsudek okresního soudu Krajský soud v Hradci Králové zrušil a případ mu vrátil zpět k projednání.

2019-10-02: Přidána nová stránka „Nahlédnutí do historie BOZP„.

2019-09-28: K projednání na 34. schůzy Poslanecké sněmovny byl k prvnímu čtení zařazen návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Jedná se o zásadní zákon pro zajišťování BOZP. Mimo jiné ruší celou řadu zastaralých právních předpisů, např. vyhlášku č. 50/1978 Sb., některé části vyhlášky č. 48/1982 Sb., zákon č. 174/1968 Sb. K projednání zákona nedošlo. Stejně dopadlo i projednání novely zákona č. 258/2000 Sb.

2019-08-10: Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozsudek okresního soudu v kauze zříceného mostu u Vilémova a případ vrátil zpět k projednání okresnímu soudu.

2019-04-28: Dnešní den je z hlediska BOZP velice významným. Je Světovým dnem BOZP a zároveň Mezinárodním dnem smutku (vzpomínka na ty, kteří přišli při práci o život, nebo byli zraněni). V loňském roce v České republice došlo k 123 smrtelným úrazům.

2019-04-25: Včera nabyl účinnosti nový zákon o zpracování osobních údajů, který doplňuje evropské nařízení GDPR. Zákon zrušil zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2019-03-06: Aktualizována stránka přinášející základní informace o zajišťování BOZP.

2019-02-14: Nová ČSN 27 4002:2018 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů řeší i kontrolu provozuschopnosti evakuačních a požárních výtahů. Uvádí, že v souladu se zákonem o PO (jedná se o požárně bezpečnostní zařízení) ji mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby nebo technici PO.

2019-01-31: Do anket byly vloženy čtyři nové otázky týkající se problematiky náhrad škody a nemajetkové újmy vzniklých v důsledku utrpění pracovního úrazu.

2019-01-16: Dne 1. 1. 2020 by měl nabýt účinnosti připravovaný zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Zároveň s ním by mělo nabýt účinnosti i pět připravovaných prováděcích předpisů. Jeden z nich má nahradit stařičkou vyhlášku č. 50/1978 Sb.

2019-01-09: V připomínkovém řízení je návrh novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jenž má mimo jiné zrušit povinnost zaměstnavatele vydat pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci se stanovenými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. Také by mělo dojít k nahrazení legislativních zkratek „vysoce toxické“ a „toxické“. Novela by měla nabýt účinnosti 14. prosince 2019.

2018-12-08: Vložena nová stránka: „Přehled školení a seznámení zaměstnanců, která se týkají BOZP“.

2018-11-24: Aktualizována stránka věnovaná seminářům o zajišťování souladu s GDPR v oblastech BOZP a PO.

2018-11-09: Včera, v kauze zříceného mostu u Vilémova, byli zproštěni viny oba obvinění koordinátoři BOZP na staveništi. Odsouzen byl stavbyvedoucí, a to ke čtyřem rokům vězení a k následnému pětiletému zákazu činnosti. Rozsudek je nepravomocný, neboť stavbyvedoucí a státní zástupkyně se odvolali. Tedy soud bude pokračovat u vyšší instance proti všem deseti obžalovaným. Nelze tedy vyloučit, že trest bude udělen i některému z koordinátorů.

2018-11-05: Byla vydána ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí – Požadavky s návodem k použití, jež nahrazuje ČSN OHSAS 18001 a ČSN OHSAS 18002.

2018-10-10: Líčení v kauze zříceného mostu u Vilémova, v rámci kterého snad dojde k vynesení rozsudků, je vyhlášeno na 8. listopadu 2018.

2018-09-17: Přidány odkazy na další mé semináře o vytváření souladu s GDPR při zajišťování BOZP a PO, které se tentokrát budou konat v Praze – viz zde.

2018-09-15: Očekává se, že Evropská unie přenechá jednotlivým členským státům možnost úpravy času. Který čas by měl být v ČR zaveden, o tom můžete hlasovat v anketě.

2018-09-04: Přidána stránka „Pravidla pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi„.

2018-06-29: Dnes měl být vynesen rozsudek v kauze zříceného mostu u Vilémova. Z důvodu zdravotní indispozice soudkyně bylo líčení odročeno na neurčito.

2018-06-16: Přidán doprovodný materiál k semináři „Ochrana osobních údajů při zajišťování BOZP a PO podle GDPR“.

2018-06-07: Státní zástupkyně v kauze zříceného mostu ve Vilémově dnes navrhla koordinátorce BOZP na staveništi tříletý podmíněný trest a zákaz činnosti. Dalšímu koordinátorovi navrhla roční zákaz činnosti. Rozsudek by měl být vynesen 29. června 2018.

2018-05-23: Zajímá vás, kdo je oprávněn provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů? Pokud ano, klikněte zde.

2018-05-08: Zajímá vás, kdo za koho „kope“ při zajišťování BOZP? Stačí kliknout. Nebo vás zajímá, na co by se nemělo zapomínat při školeních vedoucích zaměstnanců? V tom případě stačí kliknout zde.

2018-04-20: Byla vydána nová norma ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky. Podrobnosti o ní najdete zde.

2018-01-11: Přidán přehled mých přednášek k problematice vytváření souladu s GDPR při zajišťování BOZP a PO.

2018-01-29: Přidány dvě stránky k problematice GDPR (GDPR – základní pojmy a zásady, Jak postupovat při vytváření souladu s GDPR).

2018-01-08: Portál státní správy, který byl od 1. 1. 2018 aktualizován, neumožňuje všechny dosavadní funkce. Kde naleznete náhradu za jednu z nich uvádím na stránce „Kde hledat informace o právních předpisech a ČSN“.

2017-12-17: Přidána stránka o připravované normě ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – požadavky.

2017-12-15: Dnes konečně ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 436/2017 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 79/2013 Sb. (vyhlášku o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Zároveň tímto dnem nabývá účinnosti.

2017-11-03: Přidána stránka věnovaná GDPR (základní informace).

2017-11-29: Provedena aktualizace stránky „Doba uchování dokumentů BOZP a PO“.

2017-11-27: V uplynulých dnech vyšly ve Sbírce zákonů dva nové právní předpisy, nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a nařízení vlády č. 339/2017 Sb. Co nás čeká dále? V delším časovém horizontu by měl být vydán zákon o vyhrazených technických zařízeních (VTZ) a jeho prováděcí nařízení vlády pro jednotlivá VTZ. Také má být nově upraveno značení únikových cest. Též se připravuje zcela nový zákon o požární ochraně. Naopak v „propadlišti dějin“ skončily novela zákoníku práce a novela seznamu nemocí z povolání.

2017-11-13: Dnes ve Sbírce zákonů vyšlo pod číslem 375/2017 Sb. nové nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Od 28. listopadu nahradí nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2017-11-01: Zveřejněna nová anketní otázka.

2017-10-27: Bylo vydáno nové nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (od 1. 1. 2018 nahradí NV č. 28/2002 Sb.). K vydání se připravuje novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. a též nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (nahradí NV č. 11/2002 Sb.; 23. 10. bylo projednáno na vládě).

2017-10-18: Pozor, za čtrnáct dní nabude účinnosti zásadní novela zákona o specifických zdravotních službách č. 202/2017 Sb. Prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb. (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) s pravěpodobností hraničící s jistotou nebude k 1. listopadu novelizována. Má k tomu dojít až v průběhu měsíce listopadu (doufejme).

2017-09-25: Přidány čtyři stránky, v kterých se věnuji problematice prací a pracovišť zakázaných některým skupinám žen a mladistvým.

2017-09-14: Upozorňuji na novou normu ČSN 01 8003:2017 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Přináší zejména kapitolu o školních laboratořích a novou přílohu „Vzor pro vypracování karty BOZP“ (vyhodnocení pracovních rizik, stanovení OOPP atd.). Také je rozšířena a aktualizována terminologie.

2017-09-08: Aktualizována stránka věnovaná ochraně osobních údajů.

2017-09-07: Aktualizováno Minimum pro zaměstnavatele z oblasti požární ochrany. Připomínám vzorovou ukázku zpracování směrnice o pracovních úrazech a nemocech z povolání.

2017-07-31: Přidána stránka Poskytování ochranných nápojů. Pozor, nabývá účinnosti novela zákona o požární ochraně.

2017-07-15: Přidány stránky o nevhodné terminologii, poskytnutí první pomoci a vybavení lékárničky. Připomínám blížící se nabytí účinnosti zásadní novely zákona o požární ochraně.

2017-07-11: Přidal jsem novou stránku věnovanou budoucnosti BOZP: Strategie „Průmysl 4.0“ a BOZP, stránku Tady pozor! a článek o evakuaci pracoviště.

2017-07-08: Pozor, 1. srpna nabude účinnosti zásadní novela zákona o požární ochraně.

2017-07-02: Přidána nová stránka věnovaná historickému vývoji funkce odborného poradce zaměstnavatele v otázkách BOZP.

2017-06-16: V návštěvní knize jsem dostal zajímavý dotaz týkající se rušení místa odborně způsobilé osoby. Před časem jsem na toto téma napsal článek, který je nyní dostupný i na těchto stránkách.

2017-05-10: Přidal jsem dvě nové anketní otázky. Můžete se vyjádřit k provádění školení prostřednictvím e-learningu a k názvu odborníka na zajišťování BOZP.

2017-04-28: Dnešní den je z hlediska BOZP velice významným. Je Světovým dnem BOZP a zároveň Mezinárodním dnem smutku (vzpomínka na ty, kteří přišli při práci o život, nebo byli zraněni).

2017-04-18: Byly přidány stránky věnované hluku, neionizujícímu záření, včetně laserů, a čištění a revizím komínů.

2017-04-15: O Velikonočních svátcích přináším trochu jiný pohled na zajišťování BOZP a PO. Pokud máte zájem, podívejte se do Faustova domu v Praze. Také jsem provedl úpravu menu. Pro lepší přehlednost jsem oblast BOZP rozdělil do dvou částí – bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci. Vložil jsem novou stránku, a to na téma nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi.

2017-04-04: Při návštěvě těchto stránek se k nim můžete vyjádřit v Anketě a podrobněji v Návštěvní knize.

2017-03-24: Dnes proběhl můj seminář věnovaný povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o požadavcích na BOZP (školení BOZP a další povinná seznámení). Na prezentaci se můžete podivat zde.

2017-02-25: Opět byly přidány dvě nové stránky – „Školení cizinců“ a „Homeworking, tedy nejen home office“.

2017-02-20: Přidány byly dvě nové stránky – „Základní pravidla rétoriky“ a „Kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti“ odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevnci rizik. Součástí obsahu druhé stránky je též objasnění kvalifikací technik BOZP a manažer BOZP.

2017-02-14: Dne 14. února 2017 byly spuštěny webové stránky www.bozppo-neu.cz navazující na úspěšné stránky www.bozppo.vfn.cz.

Na téměř 100 stránkách naleznete mnoho zajímavých a poučných informací, jakož i něco pro pobavení, a to nejen z oblastí bezpečnosti práce a požární ochrany. Své stanovisko na webové stránky můžete vyjádřit v anketě.

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6