specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Bezpečnost provozu technických zařízení

vtzOd 1. července 2022 je nově právními předpisy upravena oblast bezpečnosti technických zařízení (BTZ). Změn je celá řada. Nová úprava obsahuje i některé nejasnosti a nesrovnalosti, např. v oblasti provozování vyhrazeného technického zařízení (VTZ) bez průvodní dokumentace, parametry pro hlášení vzniku havárií. Celá problematika si musí tzv. sednout. Lze tedy předpokládat, že do konce letošního roku může dojít k některým upřesněním, jakož i, že v příštím roce budou OIP provádět kontroly, zda firmy a společnosti upravily zajištění BTZ podle požadavků nové právní úpravy.

Informace k nové právní úpravě BTZ naleznete na stránkách:

2022-08-27

vas_nazor_6

Vyhledávání