Tomáš Neugebauer Bezpečnost provozu technických zařízení

Bezpečnost provozu technických zařízení

vtzOd 1. července 2022 je nově právními předpisy upravena oblast bezpečnosti technických zařízení (BTZ). Změn je celá řada. Nová úprava obsahuje i některé nejasnosti a nesrovnalosti, např. v oblasti provozování vyhrazeného technického zařízení (VTZ) bez průvodní dokumentace, parametry pro hlášení vzniku havárií. Celá problematika si musí tzv. sednout. Lze tedy předpokládat, že do konce letošního roku může dojít k některým upřesněním, jakož i, že v příštím roce budou OIP provádět kontroly, zda firmy a společnosti upravily zajištění BTZ podle požadavků nové právní úpravy.

Informace k nové právní úpravě BTZ naleznete na stránkách:

Nová právní úprava bezpečnosti technických zařízení

Nejpodstatnější změny v bezpečnosi technických zařízení

Co je potřeba udělat!

Slovníček pojmů

2022-08-27

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6