Tomáš Neugebauer Krizový management

Krizový management

Na BOZP přímo navazuje a v některých bodech se s ní dokonce prolíná krizový management.

Asi tím nejzásadnějším bodem, kde se obě oblasti prolínají, je zpracování krizového plánu, použijeme-li terminologii krizového managementu, nebo přijetí opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a okamžitému opuštění pracoviště, použijeme-li ustanovení § 102 zákoníku práce.

Naleznete zde stránky, které řeší:

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6