specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

BOZP-OZP

Pro zvýšení přehlednosti jsou jednotlivé stránky věnující se BOZP začleněny do dvou základních bloků: BOZP – BP (bezpečnost práce) a BOZP – OZP (ochrana zdraví při práci). V bloku BOZP – BP naleznete i obecné informace týkající se celé oblasti BOZP (přehled právních předpisů, odpovědnost za zajištění BOZP atd.).

Do bloku BOZP – OZP jsou zahrnuty stránky:

 

 

Vyhledávání