Tomáš Neugebauer Tady pozor!

Tady pozor!

pekloNa odborném shromáždění ke světovému dni bezpečnosti práce 2017 v Praze v rámci referátu Mgr. Jaroslava Bráchy „Proč a jak hodnotit rizika, obecné zásady a pravidla“ byl mimo jiné uveden výběr z informací na webových stránkách poskytovatelů služeb v oblasti BOZP, jež nejsou dokladem vysoké profesionální úrovně. Spíše upozorňují na to, dát si při jednání s touto firmou pozor.

Dovoluji si alespoň některé z nich zde uvést:

 • Odborníkem v BOZP je výhradně bezpečnostní technik.
 • Ne každý může školit zaměstnance – jen OZO.
 • Školení BOZP provádí výhradně OZO. – teoreticky může školit kdokoliv, záleží, koho si zaměstnavatel určí
 • Prevenci rizik provádí podle z. č. 309/2006 Sb. bezpečnostní technik.
 • Postupujeme podle zákona o BOZP a zastoupíme Vás při jednání s orgány IBP. – od 1. 7. 2005 zrušený kontrolní orgán (navíc žádný zákon o BOZP dnes neplatí [jednalo se o zákon č. 65/1961 Sb., jenž byl zrušen zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce])
 • Školení zaměstnanců – příslušníků jiného státu se musí provádět v mateřském jazyce těchto zaměstnanců.
 • Stanovená lhůta školení podle zákoníku práce – 1 × 2 roky.
 • Povinnost pořádat školení podle zákoníku práce 1 × 12 měsíců.
 • Součástí školení je vyhledávání a hodnocení rizik a kategorizace prací.
 • Zaměstnavatel odpovídá za své zaměstnance, i když nikde nemá konkrétně stanoveno, za co v BOZP odpovídá.
 • Navrhneme rizika pro poskytování OOPP.
 • Nabízíme školení, které není nutným zlem, ale příjemně stráveným časem, kde se zaměstnanci i něco přiučí, ale daný čas si užijí. Neboť příjemné prostředí je pro nás prioritou, školení s námi se stane příjemnou zábavou (s dobrým jídlem a pitím). – Co dodat? Snad jen to, že školení neopomíjí problematiku požívání alkoholických nápojů, včetně praktické ukázky.
 • Zajišťujeme bezpečnost práce podle z. č. 65/1965 Sb. – od 1. ledna 2007 zrušený zákoník práce
 • !!! Přebereme za Vás veškerou odpovědnost za oblast BOZP. !!! – tady končí nejen stránka, ale i legrace, neboť zde už může jít o kriminál.

2017-07-11

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6