specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Ankety

Očekává se, že Evropská unie přenechá jednotlivým členským státům možnost úpravy času.  Vzhledem k tomu, že posun času o hodinu podle něktrých zjištění zvyšuje nárust úrazů o 23 %, dotýká se tato změna i BOZP. Přitom v ČR je stále platný zákon, který vládě umožňuje vyhlásit zimní čas, tedy čas, který se pro zimní období posouvá o hodinu opačným směrem, než pro čas letní.

Který čas by podle vás měl být v České republice zaveden?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Kdo u vás ve firmě nebo společnosti provádí vstupní školení BOZP a PO nových zaměstnanců?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Považujete za vhodné provádět tzv. školení BOZP a školení PO zaměstnanců e-learningem?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jaký název byste preferoval/a pro odborníka na problematiku BOZP (prevenci rizik)?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Podrobněji svůj názor můžete vyjádřit v návštěvní knize.


UZAVŘENÉ ANKETY


Jaký je váš vztah k zajišťování BOZP a PO?

 • Jsem odborně způsobilou osobou v BOZP nebo PO, resp. technikem PO. (91%, 20)
 • Jsem řadovým zaměstnancem. (5%, 1)
 • Jsem osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). (5%, 1)
 • Jsem vedoucím zaměstnancem. (0%, 0)
 • Jsem odborovým funkcionářem a mám na starosti zajištění BOZP. (0%, 0)
 • Jsem studentem studijního oboru BOZP nebo PO. (0%, 0)
 • Nejsem ani jedním z výše uvedených. (0%, 0)

Celkem hlasovalo: 22

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jak se vám líbí nové stránky?

 • Líbí se mi jejich podoba i jejich obsah. (50%, 8)
 • Líbí se mi jejich obsah. Podoba však již nikoliv. (50%, 8)
 • Líbí se mi jejich podoba. Obsah však již nikoliv. (0%, 0)
 • Nelíbí se mi ani jejich podoba, ani obsah. (0%, 0)

Celkem hlasovalo: 16

Nahrávání ... Nahrávání ...

 

Vyhledávání