specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Dokumentace o začlenění

Vyhláška č. 246/2001 Sb. stanovuje obsah dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Formální podoba dokumentu není stanovena.

Uvádím vzorové provedení tohoto dokumentu, které jsem používal ve Všeobecné fakultní nemocnici, jež stále plně vyhovuje požadavkům vyhlášky.

2017-02-02

vas_nazor_6

 

Vyhledávání