Tomáš Neugebauer Dokumentace o začlenění

Dokumentace o začlenění

Vyhláška č. 246/2001 Sb. stanovuje obsah dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Formální podoba dokumentu není stanovena.

Uvádím vzorové provedení, podle mnou v praxi používaného dokumentu, který plně vyhovuje požadavkům vyhlášky.

2023-04-01

 

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6