specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Minimum pro zaměstnavatele z oblasti požární ochrany

Stručný přehled nejdůležitějších informací pro právnickou nebo fyzickou podnikající osobu o požadavcích zajištění požární ochrany přináší Minimum pro zaměstanavatele z oblasti požární ochrany. Dokument je zpracován tak, aby jej bylo možné vytisknout na jednu stranu formátu A4.

Stejným způsobem je zpracováno Minimum pro zaměstnavatele z oblasti BOZP.

vas_nazor_6

Vyhledávání