specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Kde hledat informace o právních předpisech a ČSN

Základním zdrojem informací o předpisech EU je Úřední věstník EU. Pro české právní předpisy je to Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv. Informace o českých technických normách jsou uvedeny ve Věstníku ÚNMZ. Další zajímavé informace o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP je možné nalézt na internetu, například na těchto adresách:

  • http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm Poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů. Nabízí řadu možností vyhledávání.
  • http://www.sbirka.cz Stránky přinášejí jako volně přístupné částky a předpisy vydané ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv za poslední 4 týdny. Jako placenou službu obsahují kompletní archiv předpisů vydaných ve Sbírce zákonů od roku 1945 (do 1992 jen platné, od 1993 všechny).
  • http://www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx Zveřejněny stejnopisy Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv od roku 1945, návrhy právních předpisů, věstníky pro kraje a obce a další.
  • http://portal.gov.cz/app/zakony Umožňuje bezplatné vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů v úplném znění (platné znění po všech novelách). Portál též umožňuje vyhledávání ve Věstnících krajů. (od 1. 1. 2018 pouze využívá stránky MV ČR, tzn. bez zapracování novel; doufejme, že jen dočasně; pro zrušenou funkci lze využít stránky: https://www.zakonyprolidi.cz/, které umožňují i vyhledání platného znění předpisu k určitému datu)
  • http://www.esipa.cz Umožňuje bezúplatně dohledat, zda je právní předpis ještě platný (kliknout na položku Sbírka zákonů vlevo v menu, vybrat příslušný ročník, vybrat požadovaný předpis – není-li vedle účinnosti uvedeno „Zrušeno“, je předpis stále platný) a též i přehled aktualizací právních předpisů (kliknout na položku „Aktualizovaná znění“ vlevo v menu, vybrat příslušný ročník kmenového znění předpisu, vybrat požadovaný předpis – v řádku je uvedena poslední aktualizace, předcházející jsou ve sloupci označeném „AZ“ [kliknout na ikonu v příslušném řádku]).
  • https://apps.odok.cz/veklep Zde je možné se seznámit s právními předpisy, které se nacházejí v různých úrovních schvalovacího procesu. Naleznete zde například připravovaná znění jednotlivých nařízení vlády nebo vyhlášek ministerstev, ale též i zákonů.

2018-01-08

vas_nazor_6

Vyhledávání