Tomáš Neugebauer Plnění některých povinností a další činnosti při zajišťování PO

Plnění některých povinností a další činnosti při zajišťování PO

Právnická a fyzická podnikající osoba je povinna na úseku požární ochrany plnit celou řadu různých povinností. Podrobnější informace k plnění některým z nich uvádím zde:

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6