Tomáš Neugebauer Vztah mezi řízením zajišťování BOZP a systémem managementu BOZP

Vztah mezi řízením zajišťování BOZP a systémem managementu BOZP

Je nutné rozlišovat řízení BOZP a zajišťování BOZP, tedy řízení a výkon. Jedná se o dvě samostatné oblasti, které se sice prolínají (jedná se o „spojené nádoby“), avšak přitom je nutné je důsledně roz­lišovat, neboť je v žádném případě nelze zaměňovat.

Každý zaměstnavatel je na základě požadavku zákoníku práce povinen vytvořit si svůj vlastní systém řízení BOZP (organizaci BOZP) k realizaci požadavků na zajištění BOZP na jednotlivých pracovištích, např. pro výdej osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) zaměstnancům, pro provádění pracovnělékařských prohlídek zaměst­nan­ců. Vytváří se pomocí pravidel, která si obvykle zaměstnavatel stanoví ve směrnici, či v jiném svém řídicím dokumentu. Tento systém mu garantuje určitou úroveň řízení BOZP, která je u něj nutná pro plnění požadavků na zajišťování BOZP.

Navíc, si dobrovolně může zvolit standardizovaný systém managementu BOZP, který mu zaručí vyšší úroveň řízení BOZP. Zároveň, však klade vyšší nároky na jeho zavedení, a především na jeho následné udržování a trvalé zlepšování.

Mezi standardizované systémy především patří mezinárodně uznávaná norma ISO 45001, český národní program „Bezpečný podnik“ a Metodické návody pro systém řízení BOZP ILO-OSH 2001 vydané Mezinárodní organizací práce, které jsou mezinárodním vzorem kompatibilním s jinými norma­mi a návody pro systémy řízení BOZP.

Zajišťování BOZP musí být řízeno. Navíc k řízení může být využit systém managementu BOZP, který doplňuje řízení zajišťování BOZP. Vztah mezi řízením zajišťování BOZP a systémem managementu BOZP názorně objasňuje obrázek.

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6