specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Připravované změny právních předpisů

0_25967193_264581_k

Vláda na svém jednání 31. srpna 2022 schválila Antibyrokratický balíček I. Některé jeho části se dotýkají znění právních předpisů řešících zajištění BOZP. Navržená opatření mají být realizována do 31. prosince 2022.

Významně má být zúžen rozsah „revidovaných“ elektrických zařízení a spotřebičů pouze na důvodné případy. Zrušeny mají být nadbytečné povinné revize elektroinstalací, spotřebičů, rozvodů a dalších zařízení podle pracovněprávních předpisů. Vzhledem k tomu, že revize těchto zařízení jsou od 1. 7. 2022 nově upraveny, a že došlo k zrušení některých revizí, jedná se o zajímavou skutečnost.

Také by mělo dojít k zrušení povinnosti zajišťovat pracovnělékařské prohlídky u zaměstnanců v kategorii první, výjma těch profesí, jejichž součástí je tzv. profesní riziko či jiný rizikový faktor specifikovaný vyhláškou č. 79/2013 Sb. (objevují se snahy, aby to platilo i pro kategorii druhou; takže ještě uvidíme).

Do třetice má dojít k zrušení povinnosti pracovnělékařských prohlídek u tzv. řidičů-referentů (resp. bod 5 části II přílohy č. 2 vyhlášky). Ti budou vyňati z tzv. „rizik ohrožení zdraví“, resp. z „profesních rizik“.

2022-09-11

 

Vyhledávání