specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Připravované změny právních předpisů

0_25967193_264581_k

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se nyní projednává několik návrhů novel zákoníku práce.

K jednomu z nich, jenž má nabýt účinnosti 1. ledna 2022, byl v rámci projednávání poslancem p. Krejzou podán pozměňovací návrh, který navrhuje do zákoníku práce vložit nový paragraf (271v), jenž bude upravovat problematiku zákonného pojištění zaměstnavatele. V podstatě se jedná o zařazení dnes stále platného § 205d starého zákoníku práce, avšak s dvěma zásadními a několika dalšími změnami.

Nová právní úprava by měla zaměstnavateli umožnit pojistit se pro případ své odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání u kterékoliv pojišťovny v České republice. Tím by došlo k vytvoření konkurenčního prostředí. To by pro jednotlivé zaměstnavatele mohlo být zajímavé, přestože jim to přinese novou povinnost, a to informovat zaměstnance, u které pojišťovny je zaměstnavatel pojištěn.

Dalším, zcela zásadním krokem, který má novela přinést, je zmocnění vládním nařízením stanovit podrobnější podmínky zákonného pojištění a sazby pojistného. To opravdu má zásadní význam, neboť úprava podmínek pojištění je více než žádoucí. Avšak současná právní úprava ji neumožňuje.

Další navržená novela zákoníku práce má odstranit povinnost, aby řidiči motorových vozidel, kteří jsou povinni absolvovat zdokonalování odborné způsobilosti pro účely profesní způsobilosti řidičů, nebo školení pro přepravu nebezpečných věcí, museli absolvovat školení o dopravních předpisech v rámci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, tedy tzv. školení řidičů referentů.

Třetím čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prošel návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (navržená účinnost od 1. 7. 2022).

2021-043-23

vas_nazor_6

 

Vyhledávání