specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Minimum pro zaměstnavatele z oblasti BOZP

Stručný přehled nejdůležitějších informací pro zaměstnavatele, tedy pro vedoucí zaměstnance, o požadavcích zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přináší Minimum pro zaměstnavatele z oblasti BOZP. Dokument je zpracován tak, aby jej bylo možné vytisknout na jednu stranu formátu A4.

Stejným způsobem je zpracováno Minimum pro zaměstnavatele z oblasti požární ochrany.

vas_nazor_6

Vyhledávání