specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Základní informace nejen pro zaměstnavatele o zajišťování BOZP

Přehled nejdůležitějších informací pro zaměstnavatele, tedy pro vedoucí zaměstnance, o požadavcích zajištění BOZP přináší Základní informace nejen pro zaměstnavatele o zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při prácii.

Obdobným způsobem je zpracováno Minimum pro zaměstnavatele z oblasti požární ochrany.

2019-03-06

vas_nazor_6

Vyhledávání