Tomáš Neugebauer Kam směřuje vývoj funkce odborně způsobilé osoby

Kam směřuje vývoj funkce odborně způsobilé osoby

ozo

Doba „bezpečáka-policisty“ je minulostí

Na otázku, „Kam směřuje vývoj funkce odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik?“, přinesl odpověď referát Dr. Al Hashmi na mezinárodní konferenci „HSE Europe 4.0“, která se letos konala v Praze.

Vyplynu­lo z něj, že doba „bezpečáka-policisty“ je minulostí (to by mělo být úkolem vedoucího zaměstnance). Dnes by manažer BOZP, potažmo OZO, měl mít schopnost vyjednávat, vnímat osobnostní rozdíly a podle toho nastavit komu­ni­kaci. Také musí rozumět byznysu, ve kterém se jeho firma pohybuje. A to nejen z pohledu technických znalostí, ale i manažer­ských dovedností. Dr. Al Hashmi doplnil, že abyste doká­za­li přesvědčit nadřízené o potřebě investic do BOZP, musíte mluvit jazykem byznysu, vědět něco o rozpočtování, o investicích a jejich návratnosti, učit se strategicky přemýšlet a jednat.

V souvislosti s výše uvedeným je zajímavá informace, že v ČR 26 % manažerů nevidí BOZP jako důležitý prvek konkurenceschopnosti firmy, což je nej­víc v zemích EU.

Příspěvkem na konferenci o měnící se roli manažera HSE byla tak podtržena již delší dobu známá pravda, že pro výkon činnosti odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik, kromě vzdělání v BOZP, není nejvhodnějším vzděláním tech­nické vzdě­­lá­ní, jak tomu bylo v minulosti, ale manažer­ské (ekonomické), případně právnické. OZO není technikem, ale manaže­rem při zajišťování BOZP.

2019-11-30

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6