specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Semináře o vytváření souladu s GDPR při zajišťování BOZP a PO

pb254112Zajímá vás, jak se zajišťování BOZP a PO dotkne Obecné nařízení o ochraně osobních údajů? Informace k tomuto problému můžete získat na některé z mých níže uvedených přednášek.

Olomouc 9. 4. 2018: „Strašák GDPR“ obchází Evropu – referát na 56. konferenci RT elektro, podrobnosti budou upřesněny

Ostrava 10. 4. 2018: „Strašák GDPR“ obchází Evropu – referát na 56. konferenci RT elektro, podrobnosti budou upřesněny

Praha 25. 4. 2018: Ochrana osobních údajů při zajišťování BOZP a PO podle GDPR – celodenní seminář, podrobnosti zde

Praha 3. 5. 2018: Ochrana osobních údajů při zajišťování BOZP a PO podle GDPR – referát na odborném shromáždění k světovému dni BOZP, podrobnosti budou upřesněny

Hluboká nad Vltavou 30. 5. 2018: Ochrana osobních údajů při zajišťování BOZP a PO podle GDPR – celodenní seminář, podrobnosti zde

Valtice 27. 6. 2018: Ochrana osobních údajů při zajišťování BOZP a PO podle GDPR – celodenní seminář, podrobnosti zde

Hluboká nad Vltovou 11. 9. 2018: Ochrana osobních údajů při zajišťování BOZP a PO podle GDPR – celodenní seminář, podrobnosti zde

2018-02-11

 vas_nazor_6

 

Vyhledávání