specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Semináře o vytváření souladu s GDPR při zajišťování BOZP a PO

pb254112Zajímá vás, jak se Obecné nařízení o ochraně osobních údajů dotkne zajišťování BOZP a PO? Informace k tomuto problému můžete získat na některé z mých níže uvedených přednášek.

Olomouc 9. 4. 2018: „Strašák GDPR“ obchází Evropu a děsí OSVČ. Jak by se s tím měli vyrovnat podnikatelé v oboru elektro? – referát na 56. konferenci RT elektro, prezentace zde

Ostrava 10. 4. 2018: „Strašák GDPR“ obchází Evropu a děsí OSVČ. Jak by se s tím měli vyrovnat podnikatelé v oboru elektro? – referát na 56. konferenci RT elektro, prezentace zde

ČR 18. 4. 2018: Ochrana osobních údajů při zajišťování BOZP a PO podle GDPR – dvouhodinový webinář (on-line seminář), prezentace zde

Praha 3. 5. 2018: Ochrana osobních údajů při zajišťování BOZP a PO podle GDPR – referát na odborném shromáždění k světovému dni BOZP, podrobnosti budou upřesněny

Hluboká nad Vltavou 30. 5. 2018: Ochrana osobních údajů při zajišťování BOZP a PO podle GDPR – celodenní seminář, podrobnosti zde

Valtice 27. 6. 2018: Ochrana osobních údajů při zajišťování BOZP a PO podle GDPR – celodenní seminář, podrobnosti zde

Hluboká nad Vltovou 11. 9. 2018: Ochrana osobních údajů při zajišťování BOZP a PO podle GDPR – celodenní seminář, podrobnosti zde

2018-02-27

 vas_nazor_6

 

Vyhledávání