Tomáš Neugebauer Cvičení nejen k počítači

Cvičení nejen k počítači

image015Vhodné umístění počítače, vybavení pracoviště vhodnými pomůckami a správné sezení u počítače je nejen pro pohodu při práci nutné doplnit správným pracovním režimem.

Jedná se především o:

  • maximální délku denní doby práce s počítačem (doporučuje se, aby nepřesáhla šest hodin v jednom dnu; maximálně pětkrát v měsíci až devět hodin, přičemž nejvýše tři dny po sobě),
  • zařazování bezpečnostních přestávek v trvání pěti až deseti minut po každých dvou hodinách od započetí výkonu práce nebo zajištění střídání činností nebo zaměstnanců – požadavek nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (§ 35).

Přestávky je vhodné z části (maximálně pět minut v rámci jedné přestávky) vyplnit relaxačním cvičením.

Jako relaxační cvičení je možné využít následující cviky. Jednotlivý cvik se opakuje dvakrát až třikrát za sebou (v případě cviku prováděného na obě dvě strany čtyřikrát až šestkrát). Cvičte pomalu a plynule, dýchejte z hluboka a dech nezadržujte. Správné dýchání je důležitou součástí cvičení.

I během dvouhodinové doby práce se několikrát protáhněte nebo se jinak uvolněte. Zraku pomůže i krátkodobý pohled do zeleně, z okna nebo na živé květiny v mistnosti. Velice vhodné je nucené mrkání, kdykoliv vás to při práci napadne, neboť při práci s obrazovkou dochází k výraznému snížení mrkání, které je nezbytné pro zvlhčování očí. Občas protřepejte ruce a prsty, pohněte dolními končetinami a uvolněte zápěstí (zvláště při práci s myší).

Nyní se již podívejme na jednotlivé cviky.

1k-2

                                     1b 2

2k-2

                                    3 4

3k-2

                                    5 6

4k-2

7

4k-3

8

5k-2

                                    9 10

6k-2

11

6k-3

12

7k-2

                                     13 14

Kromě uvedených cviků, lze doporučit pomocí lehkého krouživého pohybu prstů a hnětením uvolnit zvýšené napětí přetížených svalů, jakož i střídavé zatažení svalů břišních a hýžďových nebo pomalé otáčení hlavy vpravo a vlevo, při kterém oči sledují pohyb. Též je vhodné ve stoje ruce přiložit na kříž a záda prohnout dozadu.

2021-01-22

 

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6