Tomáš Neugebauer Povinná očkování

Povinná očkování

hrnecek_3Na základě ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit, aby práce, u kterých to stanoví právní předpis, vykonávali pouze zaměstnanci, kteří se podrobili očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze. Těmto zaměstnancům musí nejen sdělit, jakým očkováním se musí podrobit, ale též jim je umožnit. Vznikne-li zaměstnanci z důvodu očkování ztráta na výdělku, je zaměstnavatel povinen mu ji nahradit ve výši průměrného výdělku.

Povinná očkování jsou uvedena ve vyhlášce č. 537/2006 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů (proti virové hepatitidě A a B, vzteklině a spalničkám). Vyhláška též uvádí seznam pracovišť s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění. Těmi jsou například některá pracoviště ve zdravotnictví, domovy pro seniory, azylové domy, laboratoře, kde se pracuje s virulentními kmeny vztekliny a léčebny dlouhodobě nemocných. Některá očkování se též týkají studujících lékařských fakult, žáků zdravotnických škol a dalších škol, které své studenty nebo žáky připravují pro práci ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních.

Jiná očkování se týkají zaměstnanců a příslušníků složek integrovaného záchranného systému.

2019-11-09

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6