specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Návštěvní kniha

Napsat vzkaz

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Všechna pole jsou povinná.

Kontrolní otázka

 1. Dobrý den,

  můj dotaz se vztahuje na vstupní školení BOZP pro zaměstnance. Je možné proškolit člověka na věškerá vstupní školení, především na BOZP, když termín nástupu do zaměstnání má až nasledující měsíc, čili nemá se zaměstnavatelem ještě ani podepsanou smlouvu, tudiž není brán jako zaměstnanec? Musí mu být tento čas finančně kompenzován?

  Děkuji za odpověď.

  • Zákoník práce v § 37 odst. 5, jakož i v § 103 odst. 2 uvádí: „při nástupu zaměstnance do práce“, tedy v den, který je v pracovní smlouvě dohodnut jako den nástupu do práce. Též školení o PO je požadováno provést „při nástupu do zaměstnáni“ – § 23 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Z uvedeného dovozuji, že školení nemá být provedeno dříve, kdy fyzická osoba ještě není zaměstnancem, neboť není uvedeno nejpozději, ale požadavek je vztažen k jednomu konkrétnímu dni (školení není uvedeno v povinnostech zaměstnavatele, které musí provést před uzavřením smlouvy – § 31 zákoníku práce).

 2. Dobrý den, při hledání odpovědí na mohu otázku jsem narazil na Vaše stránky. Předem musím uznat, že tak zajímavé stránky graficky i obsahově, nejsou běžné. Opravdu se živíte jen jako „bezpečák“ myšleno s nadsázkou jako poklona)? Mohu se na Vás obrátit s dotazem, který, dle mého, zasahuje do Vaší profese? Pracuji jako pokladní v obch. řetězci a setkal jsem se s problémem, na který již několik dní bezvýsledně hledám odpověď a tím je dodržování přestávek v práci, které je řešeno snad jen u řidičů z povolání. Do nedávna jsem mohl tuto činnost vykonávat bez problémů. Dvě 15ti minutové pauzy mi stačily udržovat cukr v normálu. Nová vedoucí mi ale nenechá střídat na kase a nemohu se tak najíst. Již jednou jsem měl hypoglikémii a málem ztratil vědomí. Začal jsem tedy hledat pomoc. U vedení firmy jsem narazil, protože tento postup je běžná praxe. Vzhledem k tomu, že vedoucí pauzy do docházky dopisuje ručně, nemám šanci hledat pomoc ani u kontrolních orgánů, protože zákon o evidenci docházky takto zaměstnavatel splní, přestávky jsou evidovány. Je opravdu jediné řešení odejít? S cukrovkou v okolí nemám šanci jiné práce. Existuje obrana? Jak prokáži, že v případě úrazu, způsobeného ztrátou vědomí se jedná o úraz pracovní, z důvodu nedodržení prac. podmínek a nikoli zaviněný mým liknavým přístupem k udržování hladiny cukru. Jistě jste se setkal s tímto problémem jinde, protože i zdravý člověk, pokud je hladový, může provést takovou „blbost“ se spouštěním cihel po laně. Děkuji předem za radu a přeji příjemný den. Patrik Gardián.

  • Pane Gardiáne, jsem rád, že se vám mé stránky líbily. Budu se snažit, aby i má odpověď na váš dotaz vás uspokojila.

   Přestávky v práci především řeší zákoník práce. Z dotazu dovozuji, že se vám jedná o třicetiminutovou přestávku na jídlo a oddech (Další přestávky, bezpečnostní, jste stanoveny neměly?). Na ni máte podle § 88 zákoníku práce nárok nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce. Zaměstnavatel ji může rozdělit do několika částí, avšak celých třicet minut musí být poskytnuto do šesti hodin práce a přitom nejméně jedna její část musí být v délce nejméně patnácti minut. Přestávka se neposkytuje na začátku, ani na konci pracovní doby.

   Jde-li o práci, která nemůže být přerušena (myslím si, že ta vaše asi ano), musí být zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo (WC, jídlo, pití). Pochopitelně v tomto případě jste v zaměstnání pouze osm hodin, nikoliv osm a půl, neboť krátké pauzy na WC či najedení se se započítávají do pracovní doby.

   Zaměstnavatel je podle § 300 odst. 1 zákoníku práce povinen při určení množství požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech.

   Uvádíte, že máte cukrovku, tedy jste povinen dodržovat jistý režim. Nabízí se ještě jedno řešení. Od lékaře pracovnělékařských služeb (lékař, u kterého jste byl na vstupní prohlídce) si vyžádat potvrzení, že musíte po určité době pravidelně jíst a pít a toto potvrzení předložit zaměstnavateli. Je však nutné si předem zvážit, zda vám tento postup spíše neuškodí. Vy sám si musíte rozhodnout, jakým způsobem a zda využijete informace, které zde uvádím.

   Co se týče prokázání v případě kolapsu, je to možné např. svědecky nebo vedením si vlastní evidence odpracované doby a přestávek (možno zpochybnit oficiální evidenci). Také se můžete obrátit na příslušný Inspektorát práce. Ten sice není oprávněn vymáhat váš nárok, ale je oprávněn prověřit dodržování požadavků na zajištění BOZP zaměstnavatelem, vč. poskytování zákonných přestávek.

 3. Dobrý den,

  potkáváte se při své práci s probblematikou hluku v pracovním prostředí – respektive s potřebou snížit nadměrný hluk na pracovišti? Jsme společnost, která se na snižování hluku specializuje.
  Roman Král
  SOUNDPROOF s.r.o.

  • Vážený pane Králi, musím vás zklamat, ale v současné době snížení nadměrného hluku na pracovišti neřeším.

 4. Dobrý den , kde se dozvím do jaké kategorie patří jaká profese ? např prodavačka , uklízečka IT technik nebo provozní technik , jedná se mi o lhůtu preventivní lékařské prohlídky děkuji za pomoc Novák Miloš

  • Zařazení (případně návrh na zařazení) jednotlivých prací do kategorií provádí zaměstnavatel na základě vyhodnocení konkrétních podmínek. Neexistují tedy žádná obecná zařazení. Nelze v obecné rovině hovořit o tom, že prodavačka je zařazena do kategorie té či oné. Odpověď může poskytnout pouze zaměstnavatel, a to pro konkrétní případ.

 5. Dobrý den, neporadil by jste mi prosím, zda existuje nějaký článek, odborný text, případně knižní publikace týkající se zajištění BOZP ve školách, konkrétněji při odborné praktické výuce (dřevoobrábění), ale na Slovensku. Potřebuji nějaké srovnání BOZP ve školách na Slovensku a v ČR.
  Děkuji

 6. Dobrý den, pane Neugebauer,
  Nevíte náhodou kde by se našel ke stažení vzor na evidenci rizikových prací?
  Děkuji, Jiří Samec

 7. Dobrý den, pane Neugebauer,
  Chtěl jsem se zeptat na lhůty provedení preventivních prohlídek pro práci v noční směně, od 15.12.2017 je to tedy 2 roky? Nevím jak přesně vyložit přechodná ustanovení nové vyhlášky.
  Děkuji, Jiří Samec

  • Díky tomu, že novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. (novela č. 436/2017 Sb.) nenabyla účinnosti zároveň s novelou zákoníku práce č. 202/2017 Sb. se lhůty pracovnělékařských prohlídek z důvodu výkonu práce v noci trochu zkomplikovaly.

   Do 31. října 2017 platila pro pracovnělékařskou prohlídku z důvodu práce v noci lhůta nejméně jedenkráte ročně. Od 1. listopadu do 14. prosince 2017 platila lhůta podle § 11 odst. 3 vyhlášky č. 79/20013 Sb. (do 50 let 4 roky a nad 50 let 2 roky). Od 15. prosince 2017 platí lhůta jednou za dva roky. Avšak tato lhůta začne být v praxi uplatňována až po uskutečnění pracovnělékařské prohlídky stanovené podle dosavadního systému. A zde vzniká problém.

   Ti, jež absolvovali prohlídku do 31. října 2017 ji musí absolvovat nejdéle do 31. října 2018 a poté pravidelně každé dva roky. Ti, jež ji absolvovali v období 1. listopadu až 14. prosince 2017 a nedovršili věku 50 let, ji musí absolvovat až v roce 2021 a poté každé dva roky. Pokud před tím dovršili věku 50 let, tak ji musí absolvovat v roce 2019 a poté každé dva roky. Konečně ti, jež jí absolvují po 14. prosinci 2017, ji budou absolvovat až za dva roky.

 8. Dobrý den,

  děkuji za obsáhlý soupis legislativy v oblasti BOZP. Mám jen malou poznámku, a to že nařízení vlády č. 32/2014 Sb. bylo k 4.9.2015 zrušeno a nahrazeno zákonem č. 206/2015 Sb.

  • Omlouvám se, ale bohužel chybička se vloudila. Velice vám děkuji za upozornění. Již jsem opravil.

 9. Vážený pane, nedávno jsem navštívil Vaše internetové stránky v oblasti BOZP a musím uznat, že jsem našel mnoho zajímavých a cenných informací, přesto bych Vás chtěl požádat, zda byste mi mohl poskytnout informace, resp. dát radu k níže uvedeným otázkám, ke kterým neustále vedeme s kolegy spor a ne najít tu správnou cestu.

  1) Ve firmě nám začala uklízet externí firma – prosím o informaci, zda se i v tomto případě musíme řídit ustanovením § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů? Tj. plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů… Mnozí totiž zastávají názor, že se sice zaměstnanci jiného zaměstnavatele vyskytují na jednom pracovišti (prostoru), ale neplní úkoly (myšleno společně) – jeden pracuje na PC, druhý utírá prach… vzájemně se více méně neovlivňují, max. že by měli na sebe vzájemnou averzi. Navíc se již mnohokrát stalo v jiném případu, že jsme od různých firem dostali svazek rizik, které se týkají zejména a čistě jen jejich zaměstnanců – např. nebezpečí pádu ve výtahové šachtě – tam se přeci náš zaměstnanec za normálních podmínek nemůže přeci dostat…, a tak jaká rizika si vlastně s úklidovou firmou předat?

  2) Úraz zaměstnance externí firmy na našem pracovišti (prostorách) – je možné tohoto zaměstnance externí firmy vnímat jako zaměstnance, který k nám byl vyslán a tudíž je naší povinností zapisovat do knihy úrazů i zranění zaměstnance externí firmy? (např. dle § 2 odst. 2 NV č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů). To může být i vlastně poštovní doručovatel, opravář kopírky a vlastně i jakákoliv návštěva.

  3) Pravidelné kontroly a školení – ruční mechanické/neelektrické nářadí – zde prosím zejména o informaci, zda i ruční nářadí (kladivo, šroubovák, kleště apod.) je nutné vnímat a posuzovat v souladu s § 4 odst. 2 NV č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů? Tj. vést dokumentaci, že min. jednou za 12 měsíců zkontroluji, že je kladivo stále kladivem apod. A ohledně školení z těchto ručních nářadí – je dáno, že i pro užívání takového běžného nářadí je nutné zajistit školení, které by se navíc mělo opakovat?

  Mnohokrát Vám děkuji a omlouvám se za rozsáhlost dotazů, ale nikde jsem prozatím nenašel informaci, která by danou věc jednoznačně vyřešila. Uvědomuji si, že je vše víceméně záležitostí zaměstnavatele, rizik, analýz, vyhodnocení apod., ale připadá mi, že se postupně budeme školit úplně ze všeho – např. jak stříhat, jak psát propiskou, jak vyndat šanon apod.

  • Pane Janouši, jsem velmi rád, že se Vám mé stránky líbí, a že Vám pomohly při orientaci v problematice BOZP a PO.

   Na případ popisovaný v prvém dotazu se vztahuje ustanovení § 101 odst. 3 zákoníku práce. Výraz „úkoly“ nelze přiřazovat ke společnému plnění, ale k jednotlivému zaměstnavateli. Na celý problém je nutné nahlížet z pohledu, že výkon činnosti zaměstnanců jednoho zaměstnavatele může ohrozit zdraví zaměstnanců druhého zaměstnavatele, např. uklízečka vytře těsně před příchod zaměstnance druhého zaměstnavatele a ten uklouzne a zlomí si nohu, nebo v laboratoři je uklízečka ohrožena chemikáliemi, skleněnými nádobami apod. Tedy jednoznačně je nutné se řídit ustanovením § 101 odst. 3 zákoníku práce.

   Vaše úvaha při vzniku úrazu cizí osoby na pracovišti vašeho zaměstnavatele je zcela správná. V uvedených případech je nutné provést záznam o knihy úrazů. Cílem je zjistit, kde dochází k vzniku úrazů a kde je nutné přijmout opatření, aby k dalším úrazům nedocházelo. Je nutné si uvědomit, že zaměstnavatel je odpovědný za zajištění BOZP nejen vůči svým zaměstnancům, ale též vůči všem osobám, které se s jeho vědomím vyskytují na jeho pracovištích.

   Odpověď na třetí dotaz je na časově dlouhou polemiku. Názor na tento problém se v průběhu let měnil a v současné době platí, že vše by mělo být kontrolováno. Existuje soudní rozsudek z roku 2013, v kterém je uvedeno, že stůl, židle, regály, poličky, umývadla musí mít stanovenu lhůtu pro provádění kontroly, kdy je nutné vycházet z dokumentace výrobce, z podmínek na konkrétním pracovišti a dbát příslušných technických norem. Přitom je nutné respektovat, že nejdelší možná lhůta pro provádění kontrol zařízení je 12 měsíců a rozlišovat, co je kontrolou, zkouškou, revizí či údržbou. Lze tedy shrnout, že kontrola by měla být prováděna i u nářadí typu kladívko (tedy nejen u elektrického nářadí). V praxi jsem se s tím nesešel.

 10. Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. Jak mám začlenit objekt, kde se bude vyskytovat kolem cca 1000 l hydraulických olejů? V bezpečnostním listě je uvedeno, že nejsou klasifikovány podle CLP jako nebezpečné, nemají žádný symbol nebezpečnosti, ani H věty. Ale v oddílu 9 (fyzikální a chemické vlastnosti) je uvedeno, že se jedná o hořlaviny IV. tř. nebezpečnosti (bod vzplanutí nad 175 °C). V paragrafu 4 zákona o požární ochraně, podle písmene A)je, že se začleňuje činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, pokud celkové množství hořlavých látek přesahuje 250 l v kapalném stavu. Jak je to tedy u olejů? Jediné, co jsem k tomu našla je, že hořlavou je kapalná látka nebo směs, která má nízký bod vzplanutí…Ale jaká je ta hodnota vzplanutí? Dotázala jsem se i na SPD, ale zatím neodpověděli.
  Děkuji za Váš názor a chválím Vaše stránky 🙂

  • Je nutné vyjít z platného znění § 4 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z písm. a) uvedeného paragrafu vyplývá, že limit 250 l u látek v kapalném stavu se vzhtahuje pouze na látky, které splňují uvedená klasifikační kriteria (kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F). Z vámi uvedených informací lze dovodit, že ve smyslu písm. a) se nebude jednat o provozování činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (posuzován pouze hydraulický olej!). To však neznamená, že tím není splněno jiné kritérium pro začlenění do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím [překročen limit 120 kg/m3, tedy písm. e) § 4 výše uvedeného zákona]. Doporučuji obrátit se na odborníka (technik PO nebo odborně způsobilou osobu v PO), který provede začlenění podle konkrétních podmínek.

 11. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda v ubytovacím lázeňském objektu musí či nemusí být označení prvního a posledního stupně schodiště tak, aby se odlišilo od ostatní podlahy v případě, že jde o únikovou cestu. Bylo mi řečeno, že tuto povinnost, stejně jako řadu dalších vyplývajících z PO nemají, protože jsou zdravotnickým zařízením.(chybí evakuační plány, označení únikové cesty tabulkami nebo světly, únikový východ, který je jediným vstupem do budovy mají povinnost pacienti po 15. hodině zamykat). Lázně však prodávají i welnes pobyty pro občany, zařízení poskytuje ručníky, mýdlo, apod, jde tedy zcela zjevně o ubytovací zařízení poskytující ubytování za úplatu jak zní definice a to včetně restaurace i pro neubytované. Nejde sice o výrobní ani skladovací stavbu (označní schodů), ale hosté zde chodí s poměrně objemnými zavazadly, mohdy o hůlce či berlích a je tedy pád ze schodů s těmito břemeny docela pravděpodobný a pokud by došlo k nějaké mimořádné události, asi se jen těžko budou v cizím prostředí (a panice) orientovat na chodbách se schodišti poktytých jednotně barevným kobercem bez informace, kde vede úniková cesta. Navíc v lázeňském domě s více než 50 ubytovanými je na rozdíl od nemocnice pouze „služba“ tedy 1 člověk, na rozdíl od typicky zdravotnických zařízení, kde je patřičný personál, který by s evakuací pomohl.
  Podobný dotaz by mohl být i co se týká pronajímatelů bytů nebo pokojů přes Airbnb a pod., pokud tedy někteří tvrdí zákonodárci a FÚ, že mají mít ŽL na ubytovací služby a měli by splnit tedy tyto podmínky v panelácích a pod. Jen nevím, c čích silách to bude kontrolovat:)
  Děkuji za odpověď

  Pěkný den

  Ing. Karin Alex Holaňová, Ostrava, e-mail. karinholanova@seznam.cz, tel: 725570492

  • Paní Holaňová, na úvod je nutné uvést, že zdravotnická zařízení nemají žádnou úlevu z důvodu, že jsou zdravotnickými zařízeními. První a poslední schodišťový stupeň v každém rameni schodiště musí být rozeznatelný od okolní podlahy jen ve stavbách pro výrobu a skladování (čl. 5.10 přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb.), tedy nikoliv v ubytovacím zařízení. Zda se jedná či nejedná o únikovou cestu na to nemá vliv. Co se týče nutnosti mít vyvěšenu grafickou část požárního evakuačního plánu je nutné znát míru požárního nebezpečí, tedy do jaké kategorie jsou provozované činnosti zařazeny. Značení únikových cest a východů bezpečnostními značkami je povinné bez ohledu na úroveň požárního nebezpečí [§ 5 písm. d) zákona o požární ochraně]. Dveře na únikové cestě musí být průchodné bez dalších opatření a zvláštní pomoci (čl. 2.3.3 přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb.). Tzn., že mohou být zamčeny, ale v těsné blízkosti nich musí být krabička s klíčem, případně opatřeny panikovou klikou.
   Pro přesné stanovení požadavků je neprve nutné zjistit pro jaké činnosti je objekt zkolaudován a do jaké kategorie požárního nebezpečí je zařazen. Stavbou ubytovacího zařízení je stavba nebo její část, kde je fyzickým osobám poskytováno přechodné ubytování s ubytovací kapacitou více než dvacet lůžek (§ 17 vyhlášky č. 246/2001 Sb.).

 12. Dobrý den,
  v článku týkající se novely zákona o požární ochraně uvádíte „Posouzení požárního nebezpečí, jakož i dokumentace zdolávání požáru, schválené před 1. srpnem 2017 je podle přechodných ustanovení novely zákona považováno za schválené ve smyslu novely zákona o požární ochraně č. 229/2016 Sb.“. V §98 odst. 3 a 4 zmíněné novely se mluví pouze o posouzení požárního nebezpečí a povinnosti předložit jej do jednoho roku od nabytí účinnosti ke schválení. Jaká je prosím situace u dokumentace zdolávání požáru pro činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah, zpracované a schválené schválené před 1. srpnem 2017, tedy zda se považuje za schválenou a jestli je ji nutné předložit ke schválení orgánu SPD a v jakém termínu.

  Děkuji za opdověď.
  Lubor Laichman

  • Pane Laichmane, vámi uváděné znění § 98 zákona o požární ochraně (nikoliv zmíněné novely, jak uvádíte vy) se týkalo novely zákona účinné od 1. ledna 2001. Pro hledání odpovědi na váš dotaz je nutné se podívat na přechodná ustanovení uvedená v příslušné novele zákona o požární ochraně, tedy v novele č. 229/2016 Sb., jež je účinná od 1. srpna 2017. Z ní vyplývá to, co jste uvedl: „Posouzení požárního nebezpečí, jakož i dokumentace zdolávání požáru, schválené před 1. srpnem 2017 je podle přechodných ustanovení novely zákona považováno za schválené ve smyslu novely zákona o požární ochraně č. 229/2016 Sb.“. Tedy dokumentaci zdolávání požáru schválenou statutárním orgánem před 1. srpnem 2017 není nutné postoupit orgánu státního požárního dozoru ke schválení, neboť je považována za schválenou ve smyslu novely zákona o požární ochraně. Bude-li schválena až po 31. červenci 2017, musí být dodržen postup stanovený novelou č. 229/2016 Sb.

 13. Dobrý den,mám dotaz ohledně novely zákona o požární ochraně.Opravdu musí mít každý prodejce a spotřebitel propan butanu a propanu dokumentaci o zdolávání požáru?
  díky a pěkný den
  Mirek Muška

  • Pane Muško, každá právnická osoba a podnikající fyzická osoba je povinna plnit povinnosti na úseku požární ochrany v závislosti na míře požárního nebezpečí jí provozovaných činnosti, jež se vyjadřuje začleněním do příslušné kategorie. To platí nyní, i po novele zákona o požární ochraně. Je-li začleněna do kategorie se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, je její povinností zajistit si zpracování technikem PO, případně odborně způsobilou osobou, dokumentace požární ochrany, jejíž součástí je i zpracování dokumentace zdolávání požáru (operativní plán nebo operativní karta). Novela na povinnosti mít zpracovánu dokumentaci o zdolávání požáru nic nemění.

   Jedním z kritérií pro zařazaní do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím jsou zkapalněné uhlovodíkové plyny, s celkovým množstvím možných náplní nádob převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku. To platí nyní i po novele.

   Není tedy pravdou, že každý prodejce a spotřebitel propan-butanu a propanu musí mít dokumentaci o zdolávání požáru. Důležité je, zda se jedná o právnickou nebo podnikajicí fyzickou osobu, a zda je povinna mít zpracovánu dokumentaci o požární ochraně, tedy, zda provozuje činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím (to jí určí technik PO nebo odoborně způsobilá osoba v PO).

 14. Dobrý den, pane Neugebauer,
  Chtěl jsem se zeptat na Váš názor k tomuto problému – výkladu § 9 zák.309/2006 Sb.:

  (2) Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odstavci 3písm. a) a b) sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu 6). Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami.
  (3) Zaměstnává-li zaměstnavatel
  a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné
  c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

  Může tedy zaměstnavatel, který zaměstnává bezpečnostního technika – zaměstnance – jedná se o velkou organizaci, zrušit jeho pracovní místo a nahradit ho externí firmou?
  Lze se tomu nějak bránit v rámci zákona?
  Děkuji, Jiří Samec

  • Vážený pane Samče, zaměstnavatel je za určitých zákonem stanovených podmínek povinen si zajistit odborně způsobilou osobu k zajišťování úkolů v prevenci rizik (dále jen „OZO“). Je opravdu jen na něm, zda v pracovněprávním vztahu, nebo v obchodním vztahu. Doporučuje se, v případe, je-li výkon činnosti OZO na celou dobu fondu pracovní doby, mít OZO zajištěnu v pracovně právním vztahu (vykonává-li ještě PO, tak se pochopitelně poměrově čas krátí – blíže zde). V době hospodářské recese byl Vámi uváděný postup poměrně běžný. V současné době, pokud je mi známo, je tomu naopak.

   Takže zrušení pracovního místa u dosavadního zaměstnavatele se bránit nedá. Je však možné využít nástroj přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (OZO se stane zaměstnancem firmy, která u jeho bývalého zaměstnance bude BOZP zajišťovat). Na to musí včas svého dosavadního zaměstnavatele upozornit, neboť pracovní poměr u něj nebude ukončovat jeho rozvázáním (u nového zaměstnavatele budou platit sjednané podmínky se starým zaměstnavatelem). Také je to velmi důležitá informace pro nového zaměstnavatele, neboť zachování dosavadních podmínek, které zaměstnanec měl u dosavadního zaměstnavatele, jsou pro něj velmi zásadní, a to nejen pro stanovení výše ceny poskytovaných služeb (nejedná se o pouhé přijetí zakázky, ale prakticky o rozšíření firmy).

   V roce 2013 jsem o této možnosti napsal článek. Z jeho obsahem se můžete seznámit zde. Uvedené informace jsou stále platné. Na každé OZO je, aby zvážila, zda se to pro ni na základě konkrétních podmínek vyplatí, či nikoliv. V každém případě je to nástroj, který může využít při jednání se svým zaměstnavatelem.

 15. Dobrý den,

  vaše stránky se mi líbí.
  Vím, že je za tím kus poctivé práce.
  Gratuluji a přeji hodně úspěchů.

  Milan Kondziolka

 16. Dobrý den, pane Neugebauer,
  Chtěl jsem se zeptat, v jakém režimu by se měly provádět preventivní prohlídky radiačních pracovníků kategorie B – náplň vyšetření je stejná jako u pracovníků kategorie A, ale perioda jako u zaměstnanců kategorie 1?
  To je trochu nelogické, nedošlo v této oblasti k nějaké změně?
  Děkuji, Jiří Samec

  • Pracovnělékařské prohlídky radiačních pracovníků kategorie B řeší nový atomový zákon (č. 263/2016 Sb.), a to v § 80 (prakticky stanovuje postupovat podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.). V § 61 stanovuje, že patří do kategorie 1. Tedy tak, jak uvádíte. Nevidím v tom nic nelogického. Je-li míra rizika nižší, je četnost prohlídek nižší. Obsah prohlídky je shodný, neboť rizikový faktor je shodný.

   V současné době se připravuje novela vyhlášky. Má dojít k řadě změn (lhůty, zařazení nočních prací atd.). Zda se dotknout oblasti ionizujícího záření nelze v současné době uvést.

Vyhledávání