Tomáš Neugebauer Tvorba dokumentů

Tvorba dokumentů

Nedílnou součástí zajišťování BOZP a PO je tvorba a vedení příslušné dokumentace, a to i v případě, že firma nebo společnost nemá zavedený systém managementu.

Zpracování a vedení dokumentace není snadnou záležitostí, jak se může zdát. Má svá úskalí a má svá pravidla. Lze uvést, že stejně jako požární ochrana a krizový management, tak i oblast tvorby „úřední“ dokumentace je oblastí, která navazuje a prolíná se do BOZP. Stejně to platí i oblasti ochrany osobních údajů.

S oblastí tvorby dokumentů úzce souvisí dovednost ovládat klávesnici deseti prsty, a to na profesionální úrovni (hmatovou metodou). I této problematice je věnováno několik stránek.

Dokumentace BOZP a PO
Ochrana osobních údajů

Pravidla formální úpravy dokumentů
Profesionální ovládání klávesnice
Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6