Tomáš Neugebauer Požární ochrana

Požární ochrana

Právnické a fyzické podnikající osoby jsou povinny plnit povinnosti na úseku požární ochrany v závislosti na konkrétní míře požárního nebezpečí ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Podle nejvyšší míry požárního nebezpečí se jejich činnost začlení do jedné ze tří kategorií:

  • bez zvýšeného požárního nebezpečí,
  • se zvýšeným požárním nebezpečím,
  • s vysokým požárním nebezpečím.

Ta určuje rozsah povinností, jež musí být plněny.

Podrobnější informace můžete nalézt na:

Minimum pro zaměstnavatele z oblasti požární ochrany

Povinnosti na úseku požární ochrany

Kategorizace požárního nebezpečí

Provozování činností bez zvýšeného požárního nebezpečí

• Provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím

Provozování činností s vysokým požárním nebezpečím

Školení formou e-learningu

O e-learningu

Využití e-learningu v BOZP a PO

Provádění tzv. školení BOZP a školení PO pomocí e-learningu

Ukázka e-learningového projektu

Dokumentace o začlenění

Správné použití hasicího přístroje

Evakuace a požární evakuační plán

Umístění předmětů na únikových cestách

Čištění a revize komínů

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany

Novela zákona o požární ochraně č. 229/2016 Sb.

Zajišťování PO při činnosti SVJ

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6