Tomáš Neugebauer Provádění tzv. školení BOZP a školení PO pomocí e-learningu

Provádění tzv. školení BOZP a školení PO pomocí e-learningu

Při dodržení určitých podmínek je možné tzv. školení BOZP provádět formou e-learningu. Právní předpisy jeho použití pro školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, jakož i pro školení PO, nezakazují. Jen odbory při svých kontrolách občas upozorňují na zcela oprávněnou potřebu provádět uvedená školení formou kombinované výuky. Není pravdou, že tuto formu je možné využít jen v administrativě. Je výhodná i ve školství, ve zdravotnictví a dalších oblastech. V poslední době se dokonce prosazuje ve stavebnictví.

Cílem přiloženého článku „Provádění tzv. školení BOZP a školení PO pomocí e-learningu“ je upozornit nejen na podmínky, které je nutné dodržet (požadavky právních předpisů), ale též na další požadavky, aby e-learningové projekty školení BOZP a PO, jež mají svá specifika, byly na vysoké úrovni. V článku se můžete seznámit:

  • se základními požadavky na provádění školení prostřednictvím e-learningu,
  • s požadavky na provedení osnov, resp. tematických plánů a časových rozvrhů,
  • s vhodným způsobem provedení výukových textů,
  • se způsobem provedení zkušebních testů,
  • s praktickým příkladem projektů „Školení BOZP“ a „Školení PO“, které byly oceněny Evropskou agenturou pro BOZP.

2017-04-03


o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6