specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Bezpečnost provozu technických zařízení

Dnem 1. července 2022 je nově právními předpisy upravena oblast bezpečnosti technických zařízení. Vzhledem k tomu, že prováděcí předpisy byly vydány až 30. června 2022, podrobnějši informace připravuji.

2022-06-30

vas_nazor_6

 

Vyhledávání