BOZP

Co je to BOZP? Oficiální definice pojmu „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ neexistuje. Odborná literatura jich uvádí několik. Asi nejvýstižnější je, že se jedná o: „soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum“.

BOZP pojímá ochranu zdraví zaměstnanců, a nejen jich, do jisté míry jako abstraktní oblast (na základě hodnocení předpokládaných rizik se stanoví požadavky na zajištění BOZP). Není tedy možné ji chápat z technického pohledu – musí se udělat: 1., 2., …, 10. a je splněno – ale z pohledu práva a risk managementu (BOZP není zaměřena technicky, ale manažersky).

Proto nikde nenaleznete návod pro zajištění BOZP nejen pro všech-na pracoviště, ale ani pro „stejná“ pracoviště u jednoho zaměstnavatele, natož pro „stejná“ pracoviště u více zaměstnavatelů. BOZP je v současné době sofistikovanější, než byla v minulosti.

Podívat se můžete na tyto stránky:

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6