specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Systém managementu

Tato stránka je rozcestníkem na stránky, které přinášejí informace k problematice systémů managementů podle norem ISO 4500x.

V současné době je vydána norma ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití a norma ISO 45003 Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Psychologické zdraví a bezpečnost při práci – Pokyny pro řízení psychosociálních rizik. Na ně mají navázat normy:

  • ISO 45001 OHSMSs – praktický průvodce pro malé organizace
  • ISO 45002 Řížení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Obecné pokyny pro implementaci ISO 45001:2018
  • ISO 45004 Metriky OHS
  • ISO PAS 45005 OHS management bezpečná práce během pandemie

Podrobnější informace k problematice systémů managementů podle norem ISO naleznete na stránkách:

2022-03-12

vas_nazor_6

Vyhledávání