Tomáš Neugebauer Připravované změny právních předpisů

Připravované změny právních předpisů

0_25967193_264581_k

Vláda na svém jednání 31. srpna 2022 schválila Antibyrokratický balíček I. Některé jeho části se dotýkají znění právních předpisů řešících zajištění BOZP.

Významně má být zúžen rozsah „revidovaných“ elektrických zařízení a spotřebičů pouze na důvodné případy. Zrušeny mají být nadbytečné povinné revize elektroinstalací, spotřebičů, rozvodů a dalších zařízení podle pracovněprávních předpisů. Vzhledem k tomu, že revize těchto zařízení jsou od 1. 7. 2022 nově upraveny, a že došlo k zrušení některých revizí, jedná se o zajímavou skutečnost.

V připomínkovém řízení je obsáhlejší novela zákoníku práce, která se do jisté míry dotýká i zajišťování BOZP, a to především prostřednictvím nové právní úpravy podmínek pro výkon práce formou tzv. home office, oficiálně práce na dálku, resp. výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele (nové znění § 317).

Dojde-li k přijetí návrhu, zaměstnavateli vznikne povin­nost hradit zaměstnanci minimálně ve stanovené výši náhrady vznikajících nákladů, jakož i právo nařídit zaměstnanci za určitých podmínek výkon práce na dálku atd. V rámci připomínkového řízení bylo prakticky vypuštěno řešení BOZP při práci na dálku. Snad se ještě podaří BOZP nějakým způsobem upravit.

2023-02-22

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6