specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Připravované změny právních předpisů

0_25967193_264581_k

Navržené novely zákoníku práce, které měly upravit podmínky zákonného pojištění zaměstnavatele a odstranit povinnost, aby řidiči motorových vozidel, kteří jsou povinni absolvovat zdokonalování odborné způsobilosti pro účely profesní způsobilosti řidičů, nebo školení pro přepravu nebezpečných věcí, museli absolvovat školení o dopravních předpisech v rámci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP nedokončily legislativní proces v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Poku by měly být přijaty, musely by absolvovat celý proces od začátku v novém složení Poslanecké sněmovny.

2021-09-17

vas_nazor_6

 

Vyhledávání