Tomáš Neugebauer Doplňková norma ISO 45003

Doplňková norma ISO 45003

image016V červnu 2021 byla vydána norma ISO 45003 Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Psychologické zdraví a bezpečnost při práci – Pokyny pro řízení psychosociálních rizik. České znění zatím nebylo vydáno.

Jedná se o doplňkovou normu k normě ISO 45001. Do tří oblastí shrnuje faktory (stresory), kterým májí zaměstnavatelé věnována pozornost.

První oblast, „Organizace práce“, zahrnuje:

 • role a očekávání (konflikt rolí, nejasné pokyny, nepředvídatelné/časné změny pracovních standardů),
 • řízení a nezávislost (nízký podíl na rozhodování o organizaci své práce [týká se hlavně středního managementu]),
 • pracovní požadavky (multitasking, monotónost, konflikt požadavků a termínů [například má-li zaměstnanec více šéfů], práce ve vysokém nasazení,
 • organizaci změn (nedostatek podpory a komunikace změny [prováděné změny nejsou zdůvodněny], dlouhotrvající změny),,
 • izolovaná práce (odloučení od domova, bez podpory týmu a kontaktu, práce u cizích lidí [např. docházení pracovnice sociální péče do rodin]),
 • množství práce a pracovní tempo (moc nebo málo práce, časový tlak, strojové tempo),
 • pracovní doba (směny, neflexibilní, nepředvídatelná, znemožňující sociální kontakt [např. časově vysoce specifická práce letušek], „rozsekaná“ [směna rozdělená na více částí]),
 • nejistota práce (možnost ztráty práce, výkon práce na černo, špatně placená práce, žádná ochrana po propuštění).

Do druhé skupiny stresorů, nazvané „Sociální faktory“, jsou zařazeny:

 • vztahy (špatné vztahy s vedoucími, kolegy, klienty, harašení, šikana, násilí od třetích stran),
 • leadership (nejasné vize, nevhodný styl řízení, nedostatek komunikace, férovosti, spravedlnosti, zpětné vazby),
 • odměny a uznání (nesoulad mezi pracovníkovým úsilím a formálním i neformálním oceněním),
 • work/life balance (nošení si práce domů [rušení hranice mezi prací a osobním životem]),
 • kariérní rozvoj (stagnace, nejistota, nedostatek příležitostní, podhodnocení, nadhodnocení),
 • násilí v práci (incidenty ohrožující přímo nebo nepřímo zdraví, a to fyzické i psychické),
 • harassment (z důvodu rasy, pohlaví, vyznání, sexuální orientace, postižení, věku),
 • šikana (sociální izolace, přidělování bezvýznamných nebo ponižujících úkolů, pomluvy).

Do poslední skupiny „Pracovní prostředí, infrastruktura a nebezpečné práce“ norma řadí:

 • infrastruktura (špatná, nebezpečná, zastaralá nebo nedostatek potřebných nástrojů),
 • podmínky (stísněné podmínky, špatné osvětlení, velký hluk, extrémní teploty, …),
 • nestabilní situace (válečné a jinak nebezpečné zóny).

Norma nabízí tři skupiny možných řešení stresorů na pracovišti:

 • prevence, snižování nebezpečí, podpora pohody na pracovišti,
 • zvyšování povědomí pracovníků o psychosociálních rizicích,
 • rehabilitační programy ke snižování dopadů psychosociálních rizik (např. umožnění sick day, zajištění kouče, happiness managera, podnikového psychologa).

Norma je členěna do deseti článků. Obsahuje řadu inspirativních návodů. Má zaměstnavateli pomoci k odstranění možnosti vzniku stresu, vyhoření, či snížení pracovního výkonu u jeho zaměstnanců, jakož i snížení kreativity nebo zvýšení fluktuace z důvodu psychosociálních rizik.

2021-08-28

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6