Tomáš Neugebauer Práce a pracoviště zakázané zaměstnankyním a mladistvým

Práce a pracoviště zakázané zaměstnankyním a mladistvým

Některé práce a pracoviště jsou zaměstnankyním a mladistvým (osobám ve věku 15 až 18 let, které se připravují na své budoucí povolání nebo jsou již zaměstnány) zakázány.

Zakázané práce a pracoviště se nevztahují na všechny zaměstnankyně a mladistvé. Jsou stanoveny cíleně pouze na určitou skupinu, u které by výkon těchto pracovních činností mohl vyvolat nežádoucí následky.

Máme tak vyhláškou č. 180/1985 Sb. stanoveny zakázané práce a pracoviště pro:

těhotné a kojící zaměstnankyně,

zaměstnankyně-matky do devátého měsíce po porodu,

mladistvé, a to zvlášť pro pracující a zvlášť pro ty, kteří se připravují na budoucí povolání.

Uvedená vyhláška není jediným právním předpisem stanovující zakázané práce. Těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu jsou zakázány práce, pro které podle lékařského posudku nejsou zdravotně způsobilé (zákoník práce). Těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce v kontrolovaných pásmech (zákon č. 309/2006 Sb.).

Zaměstná-li zaměstnavatel zaměstnankyni nebo mladistvého prací nebo na pracovišti, které jsou jim zakázané, vystavuje se nebezpečí postihu až do výše 3 000 000 Kč (§ 92h zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

2017-09-25

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6