Tomáš Neugebauer Základní informace nejen pro zaměstnavatele o zajišťování BOZP

Základní informace nejen pro zaměstnavatele o zajišťování BOZP

Přehled nejdůležitějších informací pro zaměstnavatele, tedy pro vedoucí zaměstnance, o požadavcích zajištění BOZP přináší Základní informace nejen pro zaměstnavatele o zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Obdobným způsobem je zpracováno Minimum pro vedoucí zaměstnance z oblasti požární ochrany.

2023-03-26

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6