Add Slider

Add Services section

Specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci nelze chápat jen jako prostředek ochrany zdraví při výkonu práce, ale jako systém chránící před negativními důsledky života v pracovním procesu.

O mně ▼

Motto: Bezpečnost a ochranu zdraví při práci nelze chápat jen