Tomáš Neugebauer Kde hledat informace o právních předpisech a ČSN

Kde hledat informace o právních předpisech a ČSN

Základním zdrojem informací o předpisech EU je Úřední věstník EU. Pro české právní předpisy je to Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv. Informace o českých technických normách jsou uvedeny ve Věstníku ÚNMZ. Další zajímavé informace o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP je možné nalézt na internetu, například na těchto adresách:

  • http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm Poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů. Nabízí řadu možností vyhledávání

  • https://www.e-sbirka.cz Umožňuje bezplatný přístup k databázi závazného znění platných právních předpisů a mezinárodních smluv. Nahrazuje tištěné znění Sbírky zákonů (další informace zde).
  • http://www.esipa.cz Umožňuje bezúplatně dohledat, zda je právní předpis ještě platný a též i přehled aktualizací právních předpisů.

Prohlížet si obsah jednotlivých norem, případně si jej tisknout, je placenou službou.

Od 1. 1. 2021 platí novela zákona č. 22/1997 Sb., která zavádí sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům. Jedná se o bezplatné poskytování přístupu k normám, které jsou pro účely uvedené v právním předpise závazné.

Na stránce

  • https://apps.odok.cz/veklep je možné se seznámit s právními předpisy, které se nacházejí v různých úrovních schvalovacího procesu. Naleznete zde například připravovaná znění jednotlivých nařízení vlády nebo vyhlášek ministerstev, ale též i zákonů.

2024-01-08

 

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6