Tomáš Neugebauer Seznam „sponzorovaných“ technických norem z oblastí BOZP a PO

Seznam „sponzorovaných“ technických norem z oblastí BOZP a PO

Od 1. 1. 2021 platí novela zákona č. 22/1997 Sb., která zavádí sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům. Jedná se o bezplatné poskytování přístupu k normám, které jsou pro účely uvedené v právním předpise závazné.

Pro oblasti BOZP a PO je bezplatně zpřístupněn obsah těchto norem:

tř. 01

 • ČSN EN ISO 7010:2021 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky (tř. znak 01 8012)
 • ČSN 01 8013 Požární tabulky
 • ČSN ISO 3864-1:2012 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení (tř. znak 018011)

tř. 05

 • ČSN 05 0600:1993 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk
 • ČSN 05 0601:1993 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka
 • ČSN 05 0610:1993 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov
 • ČSN 05 0630:1993 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov
 • ČSN 05 0705:2002 Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů

tř. 06

 • ČSN 06 0830:2014 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

tř. 07

 • ČSN 07 0703: 2005 Kotelny se zařízeními na plynná paliva
 • ČSN 07 8304:2011 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla
 • ČSN 07 8305:1977 Kovové tlaková nádoby k dopravě plynů. Technická pravidla

tř. 26

 • ČSN 26 8805:2000 Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly
 • ČSN EN ISO 3691-1:2016 Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření  – Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné, než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů (tř. znak 26 8812)

tř. 33

 • ČSN 33 1500:1991 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

tř. 34

 • ČSN 34 2710:2011 Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, úžívání, provoz, kontrola, servis a údržba
 • ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky (tř. znak 34 3100)
 • ČSN EN 50110-2 ed. 2:2011 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky (tř. znak 34 3100)
 • ČSN EN 50110-1 ed. 3:2021 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2:Národní dodatky (tř. znak 34 3100)

tř. 36

 • ČSN 36 0020:2015 Sdružené osvětlení
 • ČSN EN 12464-1:2012 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory (tř. znak 36 0450)

tř. 38

 • ČSN 38 6405:1988 Plynová zařízení. Zásady provozu

tř. 65

 • ČSN 65 0201:2003 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

tř. 73

 • ČSN 73 0580-4: 1994 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
 • ČSN 73 0804 ed. 2:2020 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
 • ČSN 73 0810:2016 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
 • ČSN 73 0831:2011 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 0875: 2011 Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení
 • ČSN 73 4108:2020 Hygienická zařízení a šatny
 • ČSN 73 5305:2005 Administrativní budovy a prostory (týká se i domácích pracoven, např. při home office)

tř. 74

 • ČSN 74 3305:2017 Ochranná zábradlí

Výše uvedené technické normy je možné si prohlédnou na adrese:

https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/

2021-12-24

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6