Audit

Audit slouží k ověření, zda je vytvořen a do praxe zaveden funkční systém řízení BOZP (součástí BOZP obvykle bývá i požární ochrana). Slouží tedy k vyhledávání nedostatků systému řízení. Cílem není pouhé potvrzení zavedení systému, ale též i jeho neustálého zlepšování.

Audit může být provádět první stranou (interní audit provedený vlastními vyškolenými pracovníky), druhou (externí audit provedený zákazníkem nebo smluvní organizací zákazníka) nebo třetí stranou (externí audit prováděný nezávislou certifikační auditorskou organikzací).

Certifikát, potvrzující shodu s příslušným dokumentem stanovujícím požadavky na systém managementu (např. ISO 45001), nemusí být nutně vždy vydán. V některých případech je možné jej nahradit vlastním prohlášením o shodě na základě pozitivního výsledku interního auditu, kdy byla shoda prokázána – viz například ČSN ISO 45001:2018 v čl. 0.5 Obsah tohoto dokumentu. Jiné standardy certifikaci nepožadují vůbec, například „Metodické návody pro systémy řízení BOZP ILO-OSH 2001“. Už jen z tohoto je zcela zřejmé, že cílem zavedení systému managementu NENÍ získání certifikátu, jak je v některých společnostech chápáno.

Problematice provádění auditu jsou věnovány stránky:

2023-04-09

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6