Tomáš Neugebauer Perličky z auditů

Perličky z auditů

Zde několik perliček z auditů, které se opravdu staly.

  • Váš roční počet pracovních úrazů je výrazně nižší než celostátní průměr v odvětví. To ukazuje na to, že nemáte evidovány všechny pracovní úrazy. – MUDr. Šafránek z Básníků by na to řekl: Tak si příště vycucáme ten průměr. Jak vidět, podle některých auditorů není vhodné mít dobré výsledky (červen 2012).
  • V požárním řádu máte uvedenu odpovědnou osobu jménem a příjmením (požadavek právního před­pisu). V dokumentaci se mají uvádět funkce, ke kterým se povinnosti vztahují, nikoliv jména osob, které funkci zastávají (červen 2012).
  • Interní auditor, který si právě prohlížel dokumentaci PO, požádal o předložení dokumentu o začlenění do kategorie požárního nebezpečí. Omylem mu bylo předloženo „Posouzení požárního nebezpečí“ z 90. let minulého století, kdy muselo být zpracováno téměř všude. Okamžitě kritizoval, že má být zařazeno v šanonu dokumentace PO, a že má být průběžně aktualizováno. Že neobsahuje odpověď na vznesený dotaz mu vůbec nevadilo, natož, aby mu vadilo, že se nejedná o příslušný dokument. Prokázal absolutně nedostatečnou znalost pro provádění auditu (říjen 2022).

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6