Tomáš Neugebauer Práce zakázané zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu

Práce zakázané zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu

kocarekSeznam prací zakázaných zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu vychází ze seznamu prací zakázaných těhotným zaměstnankyním.

Jsou jim například zakázány práce vykonávané ve vnuceném pracovním tempu (práce, při níž si zaměstnankyně-matka nemůže volit své tempo sama a musí se podřídit rytmu strojového mechanismu, úkolu nebo rytmu jiného zaměstnance, například pásová výroba). Také nesmí vykonávat práce ve výškách nad 1,5 m (měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel) a nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10° a větší.

I pro zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu platí, že koná-li práci, která jí je zakázána je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako při výkonu dosavadní práce. Dosahuje-li zaměstnankyně při výkonu práce, na kterou byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku, musí jí být poskytnut vyrovnávací příspěvek podle zákona o nemocenském pojištění.

Požádá-li zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět (zákoník práce § 239 odst. 1 s přihlédnutím k odst. 2).

2017-09-25

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6