Tomáš Neugebauer Motivační školení zaměstnanců k prevenci rizik

Motivační školení zaměstnanců k prevenci rizik

Motivační školení zaměstnanců na podporu vytváření pozitivního přístupu k prevenci rizik nepatří mezi povinná školení. Bylo vytvořeno pro zaměstnavatele, kteří mají zájem neustále zvyšovat úroveň zajištění BOZP na svých pracovištích a hledají nové možnosti, jak toho dosáhnout.

13363Tvůrčí tým vypracoval osnovu, která však není závazná, ale je pouhým metodickým návodem pro vypracování osnovy školení podle konkrétních podmínek na pracovišti. Podrobnější informace naleznete ve stručném návodu k provedení motivačního školení.

Zcela podrobné informace, včetně variant školení, snímků prezentace a vyhodnocení provedených školení, naleznete v mé publikaci „Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik“. Se snímky prezentace použité při pilotním provedení školení ve VFN se můžete seznámit i na těchto stránkách.

2017-01-20

 

 

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6