Ankety

Jakým způsobem by měla být získána a udržována odborná způosbilost odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Jiný způsob můžete popsat zde.

Kdo u vás vyplácí poškozenému náhrady škody a nemajetkové újmy za utrpěný pracovní úraz?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Kdo u vás řeší vyřízení náhrad škod a nemajetkové újmy za utrpěný pracovní úraz (celkové vyřízení od shromáždění podkladů, přes celkový výpočet až po odeslání pojišťovně)?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Kdy vyplácíte poškozenému náhradu ušlého výdělku za pracovní úraz s dočasnou pracovní neschopností od 2. dubna do 11. dubna?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakým způsobem vyplácíte náhradu ušlého výdělku způsobeného pracovním úrazem při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti (déle než měsíc)?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...


UZAVŘENÉ ANKETY


Očekává se, že Evropská unie přenechá jednotlivým členským státům možnost úpravy času.  Vzhledem k tomu, že posun času o hodinu podle něktrých zjištění zvyšuje nárust úrazů o 23 %, dotýká se tato změna i BOZP. Přitom v ČR je stále platný zákon, který vládě umožňuje vyhlásit zimní čas, tedy čas, který se pro zimní období posouvá o hodinu opačným směrem, než pro čas letní.

Který čas by podle vás měl být v České republice zaveden?

 • celoročně středoevropský (SEČ) = UTC + 1 (53%, 16)
 • celoročně středoevropský letní (SELČ) = UTC + 2 (40%, 12)
 • ten, jenž bude odpovídat času v jiných zemích EU (sousedních) (3%, 1)
 • zachovat střídání SEČ a SELČ (3%, 1)
 • zavést střídání SEČ a zimního času (UTC + 0) (0%, 0)

Celkem hlasovalo: 30

Nahrávání ... Nahrávání ...

Kdo u vás ve firmě nebo společnosti provádí vstupní školení BOZP a PO nových zaměstnanců?

 • odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (BOZP) a technik PO nebo OZO (PO) (43%, 12)
 • vedoucí zaměstnanec (přímý nadřízený školeného) (25%, 7)
 • odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (BOZP) a vedoucí zaměstnanec (PO) (14%, 4)
 • odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (BOZP) a preventista PO (PO) (11%, 3)
 • personalistka (7%, 2)
 • školíme e-learningem (0%, 0)

Celkem hlasovalo: 28

Nahrávání ... Nahrávání ...

Považujete za vhodné provádět tzv. školení BOZP a školení PO zaměstnanců e-learningem?

 • Ne, pro tzv. školení BOZP a školení PO není e-learning vhodný. (34%, 11)
 • Ano, je však vhodný pouze jako doplňková forma prezenční formy školení v rozsahu, v jakém je u zaměstnavatele zavedena digitalizace řízení, ale pouze jen na některých typech pracovišť. (28%, 9)
 • Ano, je mnohem vhodnější, než prezenční forma školení, avšak pouze na některých typech pracovišť (například administrativní). (13%, 4)
 • Ano, je vhodný pouze pro seznámení s požadavky právních předpisů. Pro ostatní části nikoliv. (13%, 4)
 • Ano, avšak pouze jako doplňkovou formu prezenční formy školení v rozsahu, v jakém je u zaměstnavatele zavedena digitalizace řízení, včetně řízení BOZP a PO (na všech typech pracovišť). (9%, 3)
 • Ano, je to mnohem vhodnější, než prezenční forma školení (na všech typech pracovišť). (3%, 1)
 • Ano, je mnohem vhodnější, než prezenční forma školení, avšak pouze pro školení vedoucích zaměstnanců. (0%, 0)
 • Ano, je vhodnou doplňkovou formou školení vedoucích zaměstnanců na všech typech pracovišť. (0%, 0)

Celkem hlasovalo: 32

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jaký název byste preferoval/a pro odborníka na problematiku BOZP (prevenci rizik)?

 • odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (23%, 8)
 • specialista BOZP (23%, 8)
 • technik BOZP (11%, 4)
 • bezpečnostní technik (11%, 4)
 • odborný poradce pro zajišťování BOZP (11%, 4)
 • manažer BOZP (9%, 3)
 • specialista prevence rizik (6%, 2)
 • odborný poradce pro zajišťování úkolů v prevenci rizik (3%, 1)
 • manažer prevence rizik (3%, 1)
 • jiný, než výše uvedený (0%, 0)

Celkem hlasovalo: 35

Nahrávání ... Nahrávání ...

Podrobněji svůj názor můžete vyjádřit v návštěvní knize.


Jaký je váš vztah k zajišťování BOZP a PO?

 • Jsem odborně způsobilou osobou v BOZP nebo PO, resp. technikem PO. (91%, 20)
 • Jsem řadovým zaměstnancem. (5%, 1)
 • Jsem osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). (5%, 1)
 • Jsem vedoucím zaměstnancem. (0%, 0)
 • Jsem odborovým funkcionářem a mám na starosti zajištění BOZP. (0%, 0)
 • Jsem studentem studijního oboru BOZP nebo PO. (0%, 0)
 • Nejsem ani jedním z výše uvedených. (0%, 0)

Celkem hlasovalo: 22

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jak se vám líbí nové stránky?

 • Líbí se mi jejich podoba i jejich obsah. (50%, 8)
 • Líbí se mi jejich obsah. Podoba však již nikoliv. (50%, 8)
 • Líbí se mi jejich podoba. Obsah však již nikoliv. (0%, 0)
 • Nelíbí se mi ani jejich podoba, ani obsah. (0%, 0)

Celkem hlasovalo: 16

Nahrávání ... Nahrávání ...
Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6