Tomáš Neugebauer - Specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Správné použití hasicího přístroje


Před lety součástí reklamní nabídky hasicích přístrojů Neuruppin dodávaných na český trh společností PYROSERVIS byl návod správného použití práškového hasicího přístroje v případě vzniku požáru - viz níže.

Animace, kterou vytvořil Ing. Štěpán Foršt, upozorňuje na to, že i v případě správného postupu použití hasicího přístroje nelze vyloučit znovu vznícení požáru (úkap na ne dostatečně zchlazený povrch za dostatečného přístupu kyslíku). Proto je důležité hasební zásah neukončovat se zhasnutím posledního plamínku, ale ještě chvíli v něm vytrvat (při použití sněhového hasicího přístroje dochází k hasebnímu účinku ještě několik sekund po ukončení viditelného úniku hasiva z hubice, proto je vhodné ji ponechat nasměrovanou na požár).

pouz

2017-02-16


 

 

https://bozppo-neu.cz/?page_id=1626
Datum tisku: 3.02.2023 11:01:45