Tomáš Neugebauer Krizový plán u zaměstnavatele, který jej není povinen zpracovat

Krizový plán u zaměstnavatele, který jej není povinen zpracovat

Požadavky stanovené právními předpisy pro zpracování krizového plánu mohou být dobrým vodítkem pro zpracování dokumentu – krizového plánu – k naplnění požadavků § 102 odst. 6 zákoníku práce i pro firmu nebo společnost, které se tyto předpisy netýkají. Rozsah a obsah takového krizového plánu je zcela závislý na konkrétních podmínkách. Může například obsahovat:

09_10_2014_14_08_01

Atomový hřib

  • identifikační údaje o firmě nebo společnosti,
  • řešení živelných a ekologických katastrof (povodně, zemětřesení atd.), ale i epidemií,
  • řešení technických a technologických havárií ve firmě nebo společnosti i v blízkém okolí, včetně požárů či výbuchu a omezení dodávek energií a surovin,
  • narušení ekonomických vztahů (například platební neschopnost nebo zastavení dodávek),
  • narušení sociálních vztahů (například stávka zaměstnanců nebo sociální nepokoje obyvatelstva) a teroristické nebo vojenské ohrožení.

Přílohy plánu mohou tvořit:

  • organizační řád,
  • plán svolání krizového managementu,
  • plán spojení,
  • evakuační plán (případně požární evakuační plán),
  • plán ukrytí.

Podle konkrétních podmínek se dále může jednat o plán výdeje prostředků individuální ochrany (například ve školských a zdravotnických zařízeních), havarijní plán atd. S tímto komplexně pojatým plánem by měli být seznámeni alespoň odpovědní zaměstnanci za jeho případné naplnění.

2017-01-20

 

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6