Tomáš Neugebauer - Specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Dokumentace o začlenění


Vyhláška č. 246/2001 Sb. stanovuje obsah dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Formální podoba dokumentu není stanovena.

Uvádím vzorové provedení 1 tohoto dokumentu, které jsem používal ve Všeobecné fakultní nemocnici, jež stále plně vyhovuje požadavkům vyhlášky.

2017-02-02


vas_nazor_6

Odkazy:
  1. http://bozppo-neu.cz/wp-content/uploads/2017/01/za cleneni.pdf

https://bozppo-neu.cz/?page_id=783
Datum tisku: 24.09.2022 18:54:51