Tomáš Neugebauer Dotazník pro vyhledání rizik při práci

Dotazník pro vyhledání rizik při práci

obtezovaniDo vyhledání rizik při práci mají být zapojeni i jednotliví zaměstnanci pracující na pracovišti, kde jsou rizika vyhledávána. K tomu je možné využít dotaznik.

Dotazník nemusí vyplňovat každý zaměstnanec. Postačí tři zaměstnanci z pracoviště. Jeho vyhodnocením jsou získany nejen informace o vyskytujících se rizicích, ale též i o vnímání jednotlivých rizik na pracovišti zaměstnanci, kteří zde pracují. To je pro zaměstnavatele velmi důležitá informace. Může se tak dozvědět o rizicích, o kterých nemá tušení, například o agresivitě a násilí mezi zaměstnanci nebo o sexuálním obtěžování. Důležité je, aby vyplnění bylo anonymní.

2017-02-08

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6