Tomáš Neugebauer Výňatek z Chammurapiho zákoníku

Výňatek z Chammurapiho zákoníku

  1. image001Jestliže stavitel postaví dům, který se zřítí a jeho majitel při tom zahyne, stavitel bude potrestán trestem smrti.
  2. Jestliže při stejné události zahyne syn majitele domu, bude potrestán smrtí syn stavitele.
  3. Jestliže při stejné události zahyne majitelův otrok, musí stavitel dát majiteli svého otroka nebo jinou protihodnotu.
  4. Jestliže při zřícení domu nedojde k usmrcení, ale pouze k materiální škodě, stavitel na vlastní náklady musí postavit dům znova nebo opravit jeho poškozenou část.

 

Obrázky převzaty z: JELÍNEK, Petr. Chammurabiho zákoník [online]. [cit. 2009-01-27]. Dostupné na World Wild Web: <http://www.narod-sobe.cz/clovek/kultura/literatura/Autori____neurceni/Chammurabiho_zakonik/Chammurabiho_zakonik.htm>.image004

 

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6