Tomáš Neugebauer Na co by se nemělo zapomenout při školení vedoucích zaměstnanců

Na co by se nemělo zapomenout při školení vedoucích zaměstnanců

Zákoník práce nerozlišuje školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP pro vedoucí zaměstnance a pro ostatní zaměstnance. Vzhledem k tomu, že vedoucí zaměstnanci mají řídit zajišťování BOZP na jimi řízených pracovištích, je na snadě, že by jim měly být poskytnuty jiné informace a ve větší šíři, než ostatním zaměstnancům.

Jistě by neměly být opomenuty inforamce týkající se jejich odpovědnosti za jajištění BOZP, jakož i jejich povinnost zajišťovat BOZP. S podrobnějšími informacemi k těmto tématům se můžete seznámit v části prezentace zpracované pro školení vedoucích zaměstnanců.

2018-05-08

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6