Tomáš Neugebauer Perličky a zajímavosti

Perličky a zajímavosti

image001

Při vyhledávání rizik nesmí žádné uniknout.

Vzniklý úraz nelze uznat za pracovní, neboť k úrazu došlo tak, že dotyčný zakopl, když přemýšlel o věcech, které nejsou v jeho náplni práce.

▬▬▬▬▬

Na školení BOZP vedoucích zaměstnanců v jedné nejmenované „naší“ přední bance zazněl od zástupce top managementu dotaz:

„Kolik jsme měli za loňský rok pracovních úrazů?“

Odpověď školícího: „Pět“.

Reakce tazatele: „A kvůli tomu nás zdržujete od práce“.

▬▬▬▬▬

Z poslední prohlídky bezpečnosti práce ve skladu jsem nabyla dojmu, že se mne bezpečnostní technik snaží svými připomínkami ztrapnit před podřízenými. Abych si zachovala tvář, musela jsem jeho pokyny ignorovat.

▬▬▬▬▬

OOPP? To je nějaká zahraniční špionážní služba?

▬▬▬▬▬

Sundal jsem si helmu, protože mi bylo horko, a bál jsem se, aby se mi z potu na hlavě neudělal ekzém.

▬▬▬▬▬

Z rozhovoru technika PO s vedoucím pracoviště:

technik: Zajistit plnění úkolů požární ochrany na vámi řízeném pracovišti je vaší povinností.

vedoucí: Já zde pracuji a nemám čas řešit požární ochranu. To máte dělat vy.

technik: Zajištění požární ochrany je nedílnou součástí řízení. A kdo řídí toto pracoviště?

vedoucí: Pracoviště se řídí samo.

▬▬▬▬▬

Dne 17. června 1506 vypukl v Kovářské ulici na Novém Městě v Praze požár, kterému podlehlo více než dvacet domů. Od té doby se ulice jmenuje Spálená. Zamezení šíření požáru nepomohlo ani zaklínání městského kata (jedna z jeho povinností), ani hasičský sbor židů.

▬▬▬▬▬

V Německu se bezpečnost práce dostala i na poštovní známky.

image006

▬▬▬▬▬

dny

▬▬▬▬▬

Preventista PO, technik PO a osoba odborně způsobilá jsou oprávněni nosit uniformu (pracovní stejnokroj I a II). Opravňuje je k tomu v § 43 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Uniforma se na náramenících a výložkách opatřuje funkčním označením (viz obrázek vpravo).

2015c168z0407p002o001                                      image008-518x1024

▬▬▬▬▬

Používání pracovních oděvů při výkonu mnohých povolání považujeme za běžné. Ve zdravotnictví za neodmyslitelné. Neplatilo to však vždy. Například v popisu operace z roku 1890 můžeme číst, že byla provedena prof. Weisem: „v černém obleku, s málo vykasanými rukávy“.

▬▬▬▬▬

Jednu sekundu považujeme obecně za letmý okamžik. Někdy se však může jednat o až příliš dlouhou dobu. Například pro nepřipoutaného řidiče, který se svým vozidlem jedoucím rychlostí 90 km/h čelně narazil do pevné překážky. Co následovalo?

V první desetině sekundy po nárazu došlo k destrukci předního nárazníku a chladiče. V druhé se začala ohýbat přední část konstrukce vozidla, zvedla se a narazila do předního skla. Zadní kola se zvedla z vozovky. Nárazník a blatníky se ovinuly kolem překážky. Rám vozidla se zastavil, avšak zbývající části se stále pohybovaly rychlostí 90 km/h. Stejnou rychlostí se pohybovalo i tělo řidiče. Ten instinktivně zapřel nohy. Ty však nevydržely a zlomily se v kolenou. V třetí desetině sekundy se zbortil volant a sloupek řízení narazil do hrudi řidiče. Ve čtvrté desetině bylo totálně zničeno předních půl metru vozidla. Vozidlo se začalo trhat na dvě části. V páté desetině byl řidič nabodnut na sloupek řízení a plíce se začaly zaplňovat krví. V šesté, se nárazem nohy vyzuly z bot a hlava narazila do předního skla. Rám vozu se „smrštil“ na polovinu. Kola se v té době ještě stále točila. V sedmé desetině sekundy od nárazu do překážky se zbortily dveře a konstrukce vozidla začala svírat tělo řidiče. Ten je však již mrtvý. Zbývající tři desetiny sekundy již pro něj nemají žádný význam. Nemají význam ani pro bolest z rozdrcených kostí, proraženého hrudníku a mnohých dalších zranění, neboť již „nestihne“, aby ji řidič pocítil. Rychlost těla řidiče byla pro ni příliš vysoká.

▬▬▬▬▬

Výzkumníci ze státní university v Michiganu zjistili, že v důsledku změny času na letní dojde u osob ke zkrácení doby spánku v průměru o čtyřicet minut. V pondělí po změně času narostl ve sledovaném období (1983–2006) počet úrazů průměrně o 23 %. Počet zameškaných dnů za první měsíc po změně času se zvýšil o 5,7 %. Při zpětné změně času k těmto nežádoucím jevům nedochází.

▬▬▬▬▬

Erotické jiskření na pracovišti, tzn. oboustranně akceptované, může zvyšovat produktivitu práce a kreativitu. Podle výzkumu americké sexuoložky Hitové mají zamilování často dvojnásobnou chuť do práce. Zda to však nevede k zvýšení pracovní úrazovosti není uvedeno.

▬▬▬▬▬

Do BOZP se též prolíná firemní ekologie. Jsou země, které ekologii berou vážně a jedna z nich ji brala smrtelně vážně. Za znečišťování vody a ovzduší hrozil v Jižním Jemenu (zanikl v roce 1990) trest smrti zastřelením. Navíc, po popravě mohlo být tělo ukřižováno.

▬▬▬▬▬

Když už jsem se zmínil o firemní ekologii, měl bych též něco uvést z oblasti krizového managementu.

image025image014V následujících ukázkám přináším zkrácené záznamy signálů Civilní obrany z roku 1965. Signály se tehdy distribuovaly na gramofonových deskách.

vyhlášení radiačního poplachu

vyhlášení vzdušného poplachu

Varovné signály, i když jiné, mají své opodstatnění i dnes. Bohužel mnoho lidí je nezná. Seznamte se s nimi, a s jejich významem, na stránce Hasičského záchranného sboru České republiky „Jednotný systém varování“ (kliknete-li na výraz „Ukázka“ pod jednotlivými signály, můžete si je i poslechnout).

▬▬▬▬▬

Zedník uklouzne a padá z lešení. Kolega na něho křičí: „Franto, dej si ruce ven z kapes, aby to vypadalo jako pracovní úraz!“

▬▬▬▬▬

Pokud chcete vidět, jak před více než devadesáti lety dělníci stavěli mrakodrapy, stačí kliknout. Další informace můžete získat zde.

2023-03-06

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6