Tomáš Neugebauer Pravidla formální úpravy prezentací

Pravidla formální úpravy prezentací

Přestože prezentace má být pouhým doplňkem školení BOZP nebo PO, neměla by při její tvorbě být zanedbána její formální úprava. To dodává na profesionalitě provedení školení.

Při tvorbě prezentace musí být zvolena vhodná kombinace barvy pozadí a barvy písma (kontrastní), případně obrázku či grafu. Obecně platí, že nevhodnými barvami pro celý text nebo naopak pro celou plochu pozadí jsou červená a fialová. Naopak vhodnými barvami pro pozadí jsou světlé studené barvy – například světlemodrá. Jsou-li na snímku uvedeny drobné detaily, jejich provedení by mělo být světlé na tmavém pozadí. Jednotlivé snímky by měly mít jednotnou formu úpravy. Celá prezentace by měla působit koncepčně, nikoliv nahodile. Rozdílnou úpravu mohou mít pouze první a poslední snímek, pokud neobsahují informace o tématu.

Různých efektů je nutné využívat střídmě. Není vhodné použít všech programem nabízených funkcí. Avšak přiměřené vkládání prvků pro oživení, postupné odkrývání, naskakování textu atd., je vhodné.

Úvodní snímek má obsahovat název prezentace, jméno autora a datum vzniku (stačí měsíc a rok). Každý další snímek, pokud nezobrazuje pouze jeden obrázek, graf, tabulku apod., by měl mít výstižný název odpovídající jeho obsahu. Při tvorbě prezentace je vhodné použít schémata, nákresy, grafy a obrázky. Neměly by být složité. Měly by být barevné a dostatečně velké. Možné je použít i videoklipy.

Z důvodu dobré čitelnosti je při tvorbě prezentace vždy nutné dodržet dostatečnou velikost písma a členění textu. Obsah textu má být stručný, pouze bodový, nikoliv komplexní. Zobrazené informace doplní a objasní přednášející. Text nemá být psán přes obrázek, neboť to výrazně snižuje jeho čitelnost. Na jednom snímku může být 6 až 8 řádků textu, maximálně však 10, a to písmem Arial, Verdana nebo Tahoma, tedy bezpatkovým.

Jednoznakové předložky (k, K, s, S, v, V, z, Z, o, O) nebo spojky I a A by se neměly objevit na konci řádku, a proto je nutné je přesunout na začátek následujícího. Malé „a“ může na konci řádku zůstat. Na konci řádku by také nemělo zůstat číslo, za kterým následuje zkratka měrové jednotky (15 m), jakož i další „nedělitelná“ spojení – Karel IV. atd.

Zvýraznění části textu je možné provést kurzivou, lépe však tučným písmem. Kombinovat různé způsoby zvýraznění (prokládání, tučné písmo, kurziva atd.) není vhodné. Podtržení, kromě hypertextového odkazu, by nemělo být nikdy použito. Při vytváření hypertextového odkazu má podtržení končit před interpunkčním znaménkem (znaménko nemá být součástí odkazu). Lépe však vypadá, když odkaz není podtržen (postačí světlejší nebo tmavší odstín barvy textu, aby lektora v případě potřeby na odkaz upozornil).

Na závěr školení by měl být dán prostor diskusi. I pro ni je nutné mít připraven odpovídající obsah snímku, neboť snímek s poděkováním a rozloučením nepůsobí v této situaci vhodně. Může být zobrazeno velmi stručné shrnutí, což je více než vhodné, nebo kontakty na přednášejícího či podnět k diskusi (popis problému, jehož řešení otevře diskusi) atd.

Při tvorbě prezentace, například při použití videoklipů či obrázků, se nesmí zapomínat na autorské právo. Možné je, kromě vlastních výtvorů, použít volně šiřitelné dílo. Jinak je nutné postupovat v souladu s autorským zákonem – podrobněji viz bibliografické citace.

Též vytvořená prezentace spadá pod ochranu autorského zákona, a proto při využití části nebo celé cizí prezentace je nezbytné postupovat v souladu se zákonem.

2017-01-31

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6