Tomáš Neugebauer Schéma managementu rizik při práci

Schéma managementu rizik při práci

Na schéma managamentu rizik  je znázorněn postup při jednom celém cyklu. Zároveň jsou uvedeny vstupy do následujícího cyklu.

2017-01-31

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6