specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Odkazy na animace a videa

napo_0Napo – animace (příběhy Napa, postavičky vpravo, a jeho přátel o problémech se zajišťováním BOZP na různých pracovištích)

Ještěrkář Klaus – instruktážní video s titulky (pozor, některé scény mohou působit drasticky)

Videa o nedodržování bezpečnostních pravidel

Krátká videa k problematice BOZP a PO  – ke třem z nich je přímý přístup:

1688  67167_1223377410  58982_1223372231 Obrázky jsou převzaty z videokatalogu HD Market společnosti Traiva, s. r. o., do kterého je odkazováno.

Než přijede záchranka (osvětový cyklus České televize o poskytování první pomoci)

Hasiči varují (filmové šoty, které pro MV ČR vytvořili studenti FAMO Písek)

Požár stadionu Valley Parade v anglickém Bradfordu (první, ojedinělý, plamen vyšlehl 10 s předtím, než začíná tento záznam; ukázka, jak se požár dokáže šířit velmi rychle, jakož i, že k jeho přenosu sáláním může dojít na značnou vzdálenost – čas 15:47:19:05)

Jak dlouho trvá, než od vánočního stromečku vyhoří obývák? (zajímavá není jen doba rozvoje požáru, ale též i čas zakouření prostoru pro vzpřímenou chůzi dospělé osoby)

► Zajímavé šoty:

 

Vyhledávání