Tomáš Neugebauer Poskytování pracovního oděvu nebo obuvi, které nejsou OOPP

Poskytování pracovního oděvu nebo obuvi, které nejsou OOPP

23207_kTo, že pracovní oděv nebo obuv nemohou být poskytovány jako osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP) ještě neznamá, že by je zaměstnavatel nemohl svým zaměstnancům bezúplatně poskytovat. Za dodržení určitých podmínek může poskytnout jako pracovní oděv luxusní halenku recepční nebo sportovní oblečení učiteli tělocviku.

Jejich poskytování by mělo být řešeno v jiném samostatném interním předpise, než je předpis pro poskytování OOPP. V tomto předpise by měla být řešena povinnost nosit je pouze při výkonu zaměstnání, způsob přidělení, kdo má na ně nárok, vymezení charakteru a podoby oděvu a všech jeho součástí včetně způsobu odlišení od občanského oděvu (trvalé a viditelné označení identifikačními znaky zaměstnavatele – například logem), neboť jinak nemohou být náklady na jejich pořízení a jejich údržbu uznány jako daňově uznatelný nárok zaměstnavatele.

Poskytování pracovních oděvů a obuvi (stejnokrojů), stejně jako poskytování OOPP, není považováno za příjem ze závislé činnosti, tedy zaměstnanci z toho nevyplývá daňová povinnost.

2017-02-01

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6