Tomáš Neugebauer Požadavky právního předpisu na práci s počítačem

Požadavky právního předpisu na práci s počítačem

Zajištění BOZP při práci s počítačem, lépe uvedeno se zobrazovacími jednotkami, řeší nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Základní ustanovení jsou uvedena v § 50. Je zde například požadováno, aby se na obrazovce nevyskytovalo kmitání, plavání či poskakování znaků či řádků. Též se nesmí vyskytovat střídání jasů. Jas a kontrast mezi znaky a pozadím na obrazovce, jakož i vzhledem k okolním podmínkám, musí být snadno regulovatelný.

Obrazovka musí umožňovat posunutí, natočení či naklonění podle potřeb zaměstnance. Musí být umístěna tak, aby na ní nevznikaly reflexy ze svítidel, od oken, nábytku apod. Ty též nesmí vznikat na klávesnici a na desce stolu. Zamezení reflexům na obrazovce je v praxi někdy velmi těžké dodržet.

Dalšími požadavky jsou:

  • vzdálenost obrazovky od očí pro obvyklou kancelářskou práci nesmí být menší než 40 cm,
  • klávesnice při trvalé práci musí být oddělena od obrazovky.

Za trvalou práci je považována práce vykonávaná po dobu delší, než čtyři hodiny za směnu (§ 7 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění č. 68/2010 Sb.). V praxi to znamená, je-li přímý výkon práce s počítačem (ovládání klávesnice, sledování obrazovky) pravidelně delší, než čtyři hodiny za směnu, že nesmí být prováděn na klávesnici, která je nedílnou součástí notebooku. Pokud je k notebooku připojena externí klávesnice a komunikace s počítačem je prováděna pomocí ní, je vše v pořádku.

Práce s počítačem se též týkají požadavky uvedené v § 35 (minimální opatření k ochraně zdraví při práci se zrakovou zátěží) a za určitých podmínek i uvedené v § 33 (minimální opatření k ochraně zdraví při práci spojené s monotonií). V obou případech musí být práce přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých dvou hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

Uvedené nařízení vlády řeší i jiné souvislosti týkající se  práce s počítačem. Uvádí, že židle musí být při sezení stabilní, musí umožňovat snadné seřízení výšky sedáku a sklon zádové opěrky a musí odpovídat podmínkám práce, zvláště pokud jde o jejich poréznost a omyvatelnost. Nelze tedy pracoviště vybavit kuchyňskými židlemi nebo jinými pevně tvarovanými židlemi.

Optimální výška pracovní roviny nad sedákem židle je u mužů 22 cm až 31 cm a u žen 21 cm až 30 cm. Přičemž základní výška sedáku nad podlahou je 40 cm ± 5 cm.

2017-01-19

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6