Tomáš Neugebauer Sledování vývoje pracovní úrazovosti

Sledování vývoje pracovní úrazovosti

Pracovní úrazovost se většinou porovnává za jednotlivé kalendářní roky ve zprávách o vývoji pracovní úrazovosti.

Většinou jsou sledovány počty smrtelných a sepsání záznamu o úrazu podléhajících úrazů, jakož i celkový počet vzniklých pracovních úrazů ve firmě nebo společnosti. Někdy je uváděn i počet tzv. závažných pracovních úrazů, tedy úrazů, které si vyžádaly hospitalizaci delší než pět dnů. Dále se obvykle sleduje:

  • počet pracovních úrazů na 100 zaměstnanců (počet pracovních úrazů krát sto, děleno průměrným počtem zaměstnanců za období),
  • celkový počet dnů absence pro pracovní úrazy,
  • průměrná doba trvání pracovní neschopnosti (kalendářní dny pracovní neschopnosti děleny počtem případů pracovní neschopnosti),
  • průměrné procento pracovní neschopnosti (počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti krát sto, děleno počtem nemocensky pojištěných zaměstnanců krát tři sta šedesát pět),
  • počet pracovních úrazů, za které byly vyplaceny náhrady škody a nemajetkové újmy,
  • výše vyplacených náhrad škod.

o uroven vyse

2017-01-18

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6