Tomáš Neugebauer Právo horního regálu Václava II.

Právo horního regálu Václava II.

regal

V letech 1300 až 1305 vydal král Václav II. zákoník „Ius Regale Montanorum“ (Právo horního regálu). Pravděpodobně se jedná o nejstarší právo na světě se sociálními a pracovně-právními předpisy. Zákoník s úpravami platil až do 1. listopadu 1854, tedy přibližně 550 let.

Zákoník mimo jiné obsahoval pravidla k zajištění bezpečné práce – odvodňování a větrání šachet, počítání horníků před a po každé směně. Také stanovil délku pracovní směny na šest hodin.

O bezpečnost stavby se podle zákoníku starali tesaři, kteří měli na starost výdřevu šachet.

2017-02-02

 

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6